Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Integrace dat ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VIDZ Z 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Jan Mužík, Martin Zubek
Cvičící:
Filip Hrdlička, Jan Mužík, Martin Zubek
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět „Integrace dat ve zdravotnictví“ popisuje současný stav využívání datových zdrojů a jejich integraci, vytváření kompozitních aplikací a kombinaci těchto dat s informacemi z telemedicínských systémů. Popisuje současný stav české informatiky ve zdravotnictví z pohledu jednotlivých dodávaných nemocničních informačních systémů, laboratorních informačních systémů a PACS řešení běžných v tomto prostředí. Uvede do problematiky světově používaných standardů v oblasti výměny zdravotnické dokumentace jako je HL7, a také zatím stále užívaného českého datového standardu DASTA. Jsou zde shrnuty základy tvorby integračních scénářů pomocí metodologie IHE (Integrating Healthcare Enterprise) profilů a jejich využití pro prostředí českých poskytovatelů zdravotní péče. Nastíní možnosti psaní komunikačních rozhraní k existujícím a používaným systémům v této oblasti. Na příkladu systému Zlatokop z IKEM bude ukázán vývoj ukládání klinických dat a rozvoje klinických portálů. Praktická část předmětu se bude věnovat základům práce s objekty, XML a vývoje REST a SOAP služeb. Bude představen koncept servisně orientovaných služeb používaných při práci s integračními platformami. Dále pak tvorba a vytváření zpráv (messages), datové transformace, business rules, tvorba a práce s Business Process Modelling language a návrh workflow. Předmět je koncipován a vyvíjen za přímé podpory IKEM, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Nemocnice Na Homolce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historie a současnost informačních systémů ve zdravotnictví. Příklady používaných systémů ve světě i v České republice.

2. Architektura nemocničních informačních systémů (NIS), jak správně vyvíjet a jak je integrovat.

3. HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) a EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model)

4. Vývoj různých přístupů datové koordinace a integrace.

5. Datové standardy a metodologie integračních scénářů. Představení standardů DASTA, HL7 a dalších nástrojů pro výměnu dat ve zdravotnictví

6. Úvod do FHIR, datový model a jeho vrstvy. Přizpůsobení, lokální iniciativy (např. INTEROPen) a profily.

7. Použití FHIR - REST API, messaging, dokumenty, zabezpečení a audit. SMART on FHIR.

8. IHE profily, jejich užití. Struktura organizace IHE (Integrating Healthcare Enterprise). IHE connecthatony a součinnost při IHE compliance certifikaci.

9. IHE pacientské profily. IHE afinitní domény a profily pro sdílení pacientské dokumentace.

10. IHE profily XUA a IUA, profily určené pro identifikaci pacientů. Podpůrné standardy - SAML, OAuth2. IHE profil ATNA – Auditovací mechanismy v IHE profilech.

11. Centrální registry v ČR, práce s Integrační a datovým rozhraním rezortu MZ ČR (IDRR). Centrální služby nabízené k využití jednotlivým poskytovatelům péče.

12. Integrace dat v prostředí České republiky, napojení na centrální registry a současný koncept eHealth. Zákon o eHealth a zákon č. 362 o zdravotních službách a jejich východiska pro práci s daty.

13. Sdílení dat na konkrétních příkladech z praxe – IKEM Praha, případně další zúčastněné nemocnice.

14. Využití sdílení dat pro oblast řízení zdraví populace (Population Health Management)

Osnova cvičení:

1. Úvod a opakování programování s SQL a objekty: Unifikovaná architektura ukládání do globálů, SQL a objektů, Práce s objekty, vlastnosti, metody, relationships, streamy, dynamické objekty, Práce s XML, JSON.

2. Úvod a opakování programování s SQL a objekty II: Indexování, Systémová knihovna, generování testovacích dat, Architektura CSP, SOAP a REST, vývoj REST a SOAP služeb, Automatizace a plánování úkolů (tasks).

3. Úvod do práce s integračními platformami: Architektura integračních produkcí, Modely integrace, Přizpůsobitelnost, Definice a konfigurace produkcí, Navrhování a vytváření zpráv.

4. Základní komponenty integrační platformy II: Business Services, Processes, Operations, Funkce, návrh, vývoj, konfigurace, Adaptéry.

5. Základní komponenty integrační platformy: Pool size, pravidelné spouštění a přímá volání, BPL a grafické modelování procesů, Kontext business procesů, Testování a ladění.

6. Datové transformace: DTL a grafické modelování transformací, Používání akcí v DTL, Implementace vlastních funkcí.

7. Business Rules: Vytváření, volání a správa pravidel, Směrovací procesy a pravidla, Workflow, Uživatelské rozhraní Workflow, Implementace Workflow za použití operace a rolí.

9. Práce se zprávami (messaging): Prohlížeč zpráv, vyhledávání, Message Trace, Opakované zaslání a odložení zpráv, Mazání zpráv.

10. Alerty: Zpracování alertů, Managed alerts.

11. Tvorba pokročilých integračních scénařů.

12. Integrace mezi existujícími systémy pomocí metodologie IHE I.

13. Integrace mezi existujícími systémy pomocí metodologie IHE II.

14. Vývoj konektoru pro systém Zlatokop a praktické ukázky vývoje.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0. (CS)

•Nilanjan Dey Amira S. Ashour Simon James Fong Chintan Bhatt: Healthcare Data Analytics and Management. Academic Press, 2018. ISBN: 9780128156360

•Kai U. Heitmann, Bernd Blobel J. Dudeck: HL7 – Komunikační standard ve zdravotnictví [cit. 21.12.2020]. Dostupné z: https://www.hl7cr.eu/file/13/HL7_komunikace.pdf

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost AL:001
Mužík J.
14:00–14:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:001
Mužík J.
15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6654106.html