Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování aplikací pro mobilní platformu Android

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VPAA KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Smrčka
Přednášející:
Radim Kliment, Pavel Smrčka
Cvičící:
Radim Kliment, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět seznámí studenty se základy tvorby aplikací pro platformu Android. Studenti se naučí pracovat s vývojovými nástroji a budou jim vysvětleny základní konstrukční prvky Android aplikací. Studenti budou též seznámeni se specifiky publikace a následného uplatnění aplikací na Google Play.

Požadavky:

Úspěšně vyřešená a obhájená semestrální úloha.

Osnova přednášek:

1, Android, seznámení se s platformou (historie, současnost, verze Androidu, Google Play), vývojové prostředí, Java (Základy objektového programování, proměnné, řízení běhu programu).

2, Java (výjimky, dědičnost, kolekce), debugging - (DDMS, LogCat, ADB); Android SDK; reálná zařízení x emulátor; integrované sensory.

3, Řízení přístupu, zabezpečení - (AndroidManifest.xml); externalizace zdrojů - (resources).

4, Grafická podoba aplikace - XML, layouts, widgets, styly, optimalizace pro různá rozlišení a přizbůsobení aplikace při otáčení.

5, Komunikace mezi aplikacemi (aktivitami) - Android intents, broadcast receivers.

6, Upozornění na události (notifikace, toast messages, dialogs), životní cyklus aplikace (activity lifecycle).

7, Ukládání stavu aplikace (shared preferences, SaveInstanceState, SDcard, internal storage, SQLite).

8, Android design guidelines

9, Optimalizace pro tablety - Fragmenty, Používání knihoven, nejrozšířenější knihovny.

10, Práce na pozadí (AsyncTask, threads, services).

11, Seznámení se s Arduinem

Podpořeno z rozvojového projektu RPAPS (2015)

12, Biotelemetrie (načítání, realtime zobrazení, analýza) - ukázky.

13, Sdílení dat ostatním aplikacím - (content providers); optimalizace Android zdrojového kódu (Lint).

14, Podepisování aplikací, publikovaní na Google Play - (free x placené aplikace, innApp platby, reklamy), Marketing

Osnova cvičení:

1, Stažení, instalace a nastavení vývojového prostředí, popis jednotlivých částí vývojového prostředí a vysvětlení jejich funkce.

2, Praktická ukázka debugování na emulátoru a reálném zařízení.

3, Ukázky dopadu externalizace zdrojů, lokalizace aplikací a ukázka Android zabezpečení.

4, Tvorba aplikačního GUI; Ukázky úprav XML souborů pro optimalizaci zobrazení na různých zařízeních.

5, Implementace fragmentů, návrh aplikace pro zařízení s rozdílnými hardwarovými parametry, testování aplikace na mobilním zařízení a tabletu)

Podpořeno z rozvojového projektu RPAPS (2015)

6, Praktická ukázka implementace základní komunikace mezi aplikacemi v Android zařízení.

7, Upozorňování uživatele, základní způsoby a jejich využití v praxi; ukázka dopadu životního cyklu aplikace na styl programování Android aplikací.

8, Ukládání jednoduchých proměnných do shared preferences a na kartu SD, Optimalizace aplikace podle Google design guidelines.

9, Importování různých knihoven do projektu a jejich využívání, Vytvoření asynchronních operací a výpočetních threadů pro načítání dat z internetu.

10, Praktická ukázka sdílení dat ostatním aplikacím. Optimalizace kódu pomocí Lint a praktické ukázky zdrojových kódů pro načítání dat z různých zařízení.

11, Zobrazení dat na externím displayi Arduina

Podpořeno z rozvojového projektu RPAPS (2015)

12, Měření parametrů prostředí: Monitorování fyzikálních parametrů prostředí (teplota, vlhkost) pomocí čidel připojených k Arduinu.

Podpořeno z rozvojového projektu RPAPS (2015)

13, Ovládání servomotorů připojených k Arduinu.

Podpořeno z rozvojového projektu RPAPS (2015)

14, Aplikace pro měření rychlosti reakce, oboustranná komunikace s Arduinem

Podpořeno z rozvojového projektu RPAPS (2015)

Cíle studia:

Cílem studia je obeznámit studenty se základy vývoje pro platformu Android.

Studijní materiály:

[1] Zakhour, S. a kol., Java 6 - Výukový kurz, ed. 1. vydání, Computer Press, 2007, 536 s., ISBN 978-80-251-157

[2] Reto Meier, Professional Android 4 Application Development (Wrox Professional Guides), ed. ed. 1, Wrox, 2012, ISBN 1118102274

[3] Mark L. Murphy, Android 2 - Průvodce programováním mobilních aplikací, ed. 1. vydání, Computer Press, 2011, ISBN 9788025131947

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2771306.html