Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cloudové technologie ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VCTZ KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Jan Mužík, Miroslav Mužný
Cvičící:
Jan Mužík, Miroslav Mužný
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout úvod do cloudových technologií a vysvětlit možnosti jejich využití v oblasti integrace eHealth systémů. Sylabus předmětu je poměrně široký, a záměrem je nastínit problematiku ve širších souvislostech a zároveň motivovat studenta doplnit si znalosti samostudiem v oblastech, které jsou nejvíce relevantní pro jeho budoucí zaměření. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který je udělen na základě vypracování semestrálního projektu. Cílem tohoto projektu je aplikace znalostí nabytých v předmětu pro návrh a implementaci migrace základních stavebních bloků existujícího NIS systému do cloudového prostředí

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do Cloudových technologií

2.Síťové služby

3.Bezpečnost a ochrana dat

4.Výpočetní služby

5.Cloudové databáze

6.Cloudové webové aplikace, Škálování

7.DevOps, Incident Management, Monitoring

8.Interoperabilita, API

9.Zadání semestrálních projektů a jejich konzultace

10.Pokročilé téma - Decoupling, Streamování dat, IoT

11.Pokročilé téma - Blockchain

12.Pokročilé téma - Machine learning, Umělá inteligence

13.Konzultace k semestrálnímu projektu

14.Prezentace semestrálních projektů

Osnova cvičení:

1.Praktické seznámení se s prostředím AWS

2.Vytvoření a nastavení VPC, zóny dostupnosti, security groups

3.IAM, management přístupových údajů, identity management v eHealth

4.Úvod a nastavení EC2, serverless služby

5.Relační databáze – RDS & Aurora, objektové úložiště (S3)

6.Techniky škálování, nastavení distribučního režimu (load balancing)

7.Úvod do automatizace infrastruktury (Chef), nástroje pro monitorování

8.REST API, interoperabilita v eHealth

9.Zadání semestrálních projektů a jejich konzultace

10.Seznámení se s technologiemi AWS SQS, SNS, Kinesis

11.Popis technologie Blockchain, praktické příklady využití v eHealth

12.Prezentace a příklady využití cloudových technologií pro Machine Learning

13.Konzultace k semestrálnímu projektu

14.Prezentace semestrálních projektů

Cíle studia:

Absolventi získají následující dovednosti:

- znalost principu fungování cloudových služeb

- praktickou zkušenost s prostředím Amazon Web Services (AWS)

- schopnost posoudit efektivitu využití cloudových služeb z finančního hlediska

Studijní materiály:

MUNZ, J.: Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0. (CS)

Nilanjan Dey Amira S. Ashour Simon James Fong Chintan Bhatt: Healthcare Data Analytics and Management. Academic Press, 2018. ISBN: 9780128156360

Roger McHaney: Cloud Technologies. John Wiley & Sons, 2021. ISBN: 1119769523

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost AL:101
Mužík J.
Mužný M.

17:00–17:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:101
Mužík J.
Mužný M.

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6963806.html