Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení inovačních projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VRIP KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavel Mužík
Přednášející:
Pavel Mužík
Cvičící:
Pavel Mužík
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty samostatně v praxi realizovat svůj vlastní projekt. V teoretické rovině je cílem předmětu seznámit posluchače kompaktní a srozumitelnou formou s klíčovými parametry projektového řízení, hlavními standardy oboru a zákonitostmi inovačního projektu z hlediska časového, organizačního, finančního, procesního ad. V praktické rovině se posluchači seznámí s vývojem inovativního řešení pomocí metody designového myšlení, osvojí si schopnost formulovat komplexní podnikatelský plán, připraví dokumentaci svého inovačního projektu, navrhnou marketingovou strategii produktu a svou práci v praktické části výuky završí zpracováním nabídky pro investory, jejíž prezentací zakončí semestrální prací. Cvičení budou probíhat v rámci studentských týmů. Témata inovačních projektů nebudou oborově omezena.

Požadavky:

Předmět bude zakončen klasifikovaným zápočtem, který bude udělen na základě vypracování semestrálního projektu, který budou studenti vypracovávat především v průběhu cvičení.

Osnova přednášek:

1.Úvod do projektového řízení

2.Standardy projektového řízení

3.Moderní přístupy k projektovému řízení

4.Struktura projektu

5.Organizační modely projektu

6.Projektové role

7.Životní cyklus a fáze projektu

8.Plánování projektu

9.Financování projektu

10.Projektová dokumentace

11.Marketing inovačního projektu

12.Analýza rizik

13.Kreativní metody v projektovém řízení

14.Soft skills v projektovém řízení

Osnova cvičení:

1.Design Thinking I: identifikace problému z pohledu koncového uživatele

2.Design Thinking II: formulace inovačního záměru a jeho parametrů

3.Design Thinking III: generování možných řešení problému

4.Design Thinking IV: prototypování inovačního řešení

5.Design Thinking V: testování inovačního řešení

6.Lean Canvas I: zpracování business plánu, produktová část

7.Lean Canvas I: zpracování business plánu, uživatelská část

8.Lean Canvas III: zpracování business plánu, část financování a obchodní model

9.Projektový plán I: WBS (work breakdown structure – hierarchie cílů a produktů projektu)

10.Projektový plán II: plánování času a zdrojů (Ganttův diagram, metoda kritické cesty, PERT)

11.Marketingová strategie I: návrh marketingové strategie vlastního produktu

12.Marketingová strategie II: zpracování marketingové strategie (konkrétní rozpracování marketingového mixu)

13.Investor Pitch: zpracování nabídky pro investory

14.Prezentace inovačního projektu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Doležal, J. a kolektiv: Projektový management. Grada, 2016. 978-80-247-5620-2

Doporučená literatura:

•Korecký, M. a Trkovský, V.: Management rizik projektů. Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-3221-3

•Kotler, P. a Keller, L. K.: Marketing management. Grada, 2013. ISBN: 978-80-247-4150-5.

•Lean Canvas - Online kurz za dobrý skutek. Lean Canvas - Online kurz za dobrý skutek [online]. Dostupné z: https://www.leancanvas.cz/.

•Martin, R. L.: The Design of Business. Harvard Business Review Press, 2009. ISBN: 9781422177808

•Novák, A.: Inovace je cesta. Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0333-1.

•Scholleová, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Grada, 2017. ISBN: 978-80-271-0413-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost AL:101
Mužík P.
12:00–12:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:101
Mužík P.
13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7212006.html