Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy principu Vojtovy metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VZPVM Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Dita Hamouzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Základy principu Vojtovy metody je určen pro studenty jako příprava pro budoucí specializaci v oboru dětské rehabilitace a pro pochopení základů re-habilitačních metod vycházejících z vývojové kineziologie a reflexní terapie.

Cvičení jsou zaměřená na teoretické i praktické procvičování diagnostiky psychomoto-rického vývoje v dětském věku, praktické ukázky cvičení dle Vojtovy metody u dětí i dospělých. (Nenahrazuje certifikovaný kurz Vojtovy metody.)

Požadavky:

Prokázání odpovídajících znalostí ústním pohovorem s praktickou demonstrací.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. téma - Úvod do reflexní lokomoce

2. téma -Základy vývojové diagnostiky u kojence v prvních 3 měsících života – aplikace při reflexním otáčení I

3. téma - Základy vývojové diagnostiky u kojence - pokračování – aplikace při reflexní otáčením II

4. téma - Reflexní plazení standart

5. téma - Primitivní reflexologie, polohové reakce ve vývojové kineziologii

6. téma - Vzory pohybu vpřed z polohy na břiše a na zádech, a jejich přechodové fáze

7., 8. téma – Aplikace vývojové kineziologie u dětí v praxi

9., 10. - téma - Aplikace vývojové kineziologie u dospělých v praxi

Cíle studia:

Získat základní znalosti vývojové diagnostiky a začlenit užití reflexní metody do praxe.

Studijní materiály:

[1] Václav Vojta: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, Grada, 1993, ISBN 80-8542498-3

[2] Vojta Václav, Peters Annegret: Vojtův princip, Grada, 2010, ISBN 978-80-247-2710-3

[3] Josef Kraus a kol.: Dětská mozková obrna, Grada, 2005, ISBN 80-2471018-8

[4] Eva Marešová, Pavla Joudová, Stanislav Severa: Dětská mozková obrna, Galén, 2011, ISBN: 978-80-726-2703-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4615406.html