Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
1341C01 1C1 Design of Sustainable Constructions
 
Předmět není vypsán
1341C02 1C2 Conceptual Design of Buildings
 
Předmět není vypsán
1341C03 1C3 Conceptual Design of Bridges
 
Předmět není vypsán
1341C04 1C4 Local Culture and Language
 
Předmět není vypsán
1341E05 1E5 Advanced Design of Glass Structures
 
Předmět není vypsán
1341E06 1E6 Advanced Design of Timber structures
 
Předmět není vypsán
1341E07 1E7 Rehabilitation and Maintenance of Structures
 
Předmět není vypsán
1342C10 2C10 Design for Fire and Robustness
 
Předmět není vypsán
1342C08 2C8 Advanced Design of Steel and composite structures
 
Předmět není vypsán
1342E12 2E12 Design for Renewable Energy Systems
 
Předmět není vypsán
1342E14 2E14 Design of Aluminium and Stainless steel structures
 
Předmět není vypsán
1343C12 3C12 Theses
 
Předmět není vypsán
134ABM Advanced Bachelor Project
 
Předmět není vypsán
134AMP Advanced Master Project Předmět je vypsán
134BPR Bachelor Project
 
Z 10 8C Předmět není vypsán
134BPRO Bachelor Project
 
Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
134BAPK Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAPQ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAPC Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
134XCOD CAD/CAM v ocelových a dřevěn. konstr.
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
134DPP Diploma project Předmět je vypsán
134DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
134DISE Diplomový seminář
 
česky Předmět je vypsán
134YDUV Dřevo a udržitelná výstavba
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134DK01 Dřevěné konstrukce 1
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
134DK02 Dřevěné konstrukce 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
134DK2 Dřevěné konstrukce 2
 
česky Předmět není vypsán
134YDKM Dřevěné konstrukce a mosty česky Předmět je vypsán
134FSTS Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str.
 
Předmět není vypsán
134FDTS Fire Design of Steel, Concrete and Timber Str. Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
134FRST Fire Resistance of Steel and Timber Structures Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134FRSS Fire Resistance of Steel and Timber Structures Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
134FSTT Fundamentals of Structural Design - Steel
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
134GLST Glass Structures Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
134GSTR Glass Structures
 
Předmět není vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
134XKDB Konstrukce na bázi dřeva
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
134YKBD Konstrukce na bázi dřeva
 
česky Předmět není vypsán
134YKKO Konstrukce z korozivzdorných ocelí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D34KDK Kovové a dřevěné konstrukce pro doktorandy česky Předmět je vypsán
134TRC Load-bearing Timber Roof Constructions
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134MTS Master thesis seminar
 
Předmět není vypsán
134NKPS Navrhování konstrukcí při provádění staveb
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
134NNKO Navrhování nosných konstrukcí - ocel česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
133NNKO Navrhování nosných konstrukcí - ocel
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech
 
česky Předmět není vypsán
134NKRO Nosné konstrukce R - Ocel česky Z,ZK 3 2P+1C Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
134NKPZ Nosné konstrukce za požáru česky Z,ZK 9 5P+2C Předmět je vypsán
134YNKS Nosné konstrukce ze skla
 
česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YMOD Num. modelování ocelových a dřevěných konstrukcí česky Předmět je vypsán
134ODKA Ocelové a dřevěné konst. v architektuře
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
134ODKV Ocelové a dřevěné konstrukce česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134ODKM Ocelové a dřevěné konstrukce
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
134ODA2 Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
134DOA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
134ODA1 Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
134OK01 Ocelové konstrukce 1 česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134O02C Ocelové konstrukce 2C česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
134O02D Ocelové konstrukce 2D
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
134O02K Ocelové konstrukce 2K česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134OK3C Ocelové konstrukce 3C
 
česky Předmět není vypsán
134OK3K Ocelové konstrukce 3K
 
česky Předmět není vypsán
134OK3S Ocelové konstrukce průmyslových staveb
 
česky Z,ZK 4 2P+3C Předmět není vypsán
134OCM1 Ocelové mosty 1 česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
134OM1K Ocelové mosty 1
 
česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
134OCM2 Ocelové mosty 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
134OCM3 Ocelové mosty 3
 
česky Předmět není vypsán
134YOM2 Ocelové železniční mosty
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YPDK Pomocné dřevěné a kovové konst.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134YDK Pomocné dřevěné a kovové konstrukce
 
česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět není vypsán
134YPNK Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr. Předmět je vypsán
134YPOD Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134POOD Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.
 
česky Předmět není vypsán
134PSDO Požární spolehlivost dřevěných a ocel. konstrukcí
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
134PSOD Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
134P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
134P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
134PJ3C Projekt 3C
 
česky Předmět není vypsán
134PJ4C Projekt 4C
 
česky Předmět není vypsán
134P04C Projekt 4C
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
134YKPJ Projekt K česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
134REPM Realizace a provoz mostů
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
134ROD Realizace ocel. a dřevěných konstrukcí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134YROK Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. česky Předmět je vypsán
134RP03 Ročníkový projekt 3
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
134YSKO Speciální ocelové konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
134SOK Speciální ocelové konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
134YSMK Stabilita a modelování ocelových konstr. česky Předmět je vypsán
134SAL Stainless Steel and Aluminium Structures
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134SALS Stainless Steel and Aluminium Structures Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
134ST01 Steel Structures Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134STB Steel bridges Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134STBR Steel bridges Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
134ST02 Steel structures 2 Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
134STS3 Steel structures 3C
 
Předmět není vypsán
134SDP2 Structural Design, Project 2 KZ 6 4C Předmět je vypsán
134SDP3 Structural design project 3 KZ 5 4C Předmět je vypsán
134STD3 Structural design project 3
 
KZ 5 4C Předmět není vypsán
134SDP4 Structural design project 4
 
KZ 5 4C Předmět není vypsán
134STD4 Structural design project 4
 
KZ 5 4C Předmět není vypsán
134STD2 Structural design, project 2
 
KZ 4 3C KZ 4 3C Předmět není vypsán
134SOD Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.
 
česky Předmět není vypsán
134YSDO Styčníky ocelových a dřevěných konstrukcí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
134YTSK Tenkostěnné a spřažené konstrukce
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D34TDK Teorie dřevěných konstrukcí česky Předmět je vypsán
D34TO1 Teorie ocelových konstrukcí I česky Předmět je vypsán
D34TO2 Teorie ocelových konstrukcí II česky Předmět je vypsán
134TMZ Tepelná a mechanická zatížení
 
česky Předmět není vypsán
134TMZQ Tepelná a mechanická zatížení Q česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
134WCS Thin walled and composite structures
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134TBS Timber Based Structures Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134TBST Timber Based Structures Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
134TISB Timber Structure Buildings
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134TS01 Timber Structures
 
Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
134TIS1 Timber Structures 1
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
134TS02 Timber Structures 2
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
134TS10 Timber structures 10
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
134TIS2 Timber structures 2
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11134.html