Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pož.návrh ocel.,ocelobet. a dřev.konstr.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YPNK Z 2 1P+1C
Přednášející:
Zdeněk Sokol (gar.)
Cvičící:
Zdeněk Sokol (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět podává základní informace o navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Požadavky:

ukončen předmět 134OK1 nebo 134OD1A

Osnova přednášek:

Úvod, požární bezpečnost

Zatížení při požáru

Teplotní analýza

Přestup tepla do konstrukce, chráněné a nechráněné prvky, ochrana konstrukcí proti požáru

Analýza konstrukce, video o požární zkoušce v Cardingtonu

Navrhování ocelových konstrukcí - tah, tlak, ohyb, kombinace namáhání, přípoje

Navrhování ocelobetonových konstrukcí - plechobetonová deska, nosníky

Navrhování dřevěných konstrukcí

Příklad návrhu konstrukce

Osnova cvičení:

Požární zatížení,

parametrická teplotní křivka

Přestup tepla do nechráněného ocelového prvku, návrh ocelového nosníku

Přestup tepla do chráněného ocelového prvku, návrh ocelového sloupu

Návrh dřevěného sloupu

Návrh ocelobetonového nosníku

Software pro navrhování

Cíle studia:

Naučit základní principy současných postupů pro navrhování prvků na účinky požáru. Cílem je získat schopnost navrhovat jednoduché prvky ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Studijní materiály:

Wald a kol: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005.

ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Část 1-2. Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI, Praha, 2004.

ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla. Navrhování na účinky požáru, ČNI, Praha, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-785

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B785
místnost TH:B-785

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B785

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24667805.html