Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konstrukce na bázi dřeva

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134XKDB Z 1 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Historie konstrukcí na bázi dřeva. Současné možnosti použití dřeva a materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví. Vhodné konstrukční systémy a detaily. Ochrana konstrukcí na bázi dřeva před znehodnocením.

Požadavky:

nejsou požadovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se vznikem a materiálovými vlastnostmi těchto novodobých materiálů a s principy navrhování vhodných konstrukčních prvků a systémů na únosnost a použitelnost

Studijní materiály:

[1] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. Praha, 2005, [2] Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce. ČVUT, ČKAIT 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5139406.html