Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Nosné konstrukce ze skla

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YNKS Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Martina Eliášová (gar.)
Cvičící:
Martina Eliášová (gar.), Michal Netušil, Markéta Zikmundová
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.

Požadavky:

není požadována

Osnova přednášek:

1. Historie a výroba skla - profily, fyzikální a mechanické vlastnosti, povrchové úpravy, požární odolnost, experimentální ověření vlastností.

2. Druhy skla, výhody a nevýhody - plavené sklo, tepelně a chemicky upravované sklo, vrstvené a bezpečnostní sklo.

3. Základy navrhování, zatížení - sloupy a jiné prvky namáhané tlakem s posouzením ztráty stability.

4. Nosníky, výztužná žebra skleněných fasád - prvky namáhané ohybem, vliv ztráty příčné a torzní stability, hybridní nosníky ze skla v kombinaci s jinými materiály.

5. Návrh deskových prvků - zábradlí, schodiště; skleněné panely za studena ohýbané.

6. Šroubované spoje - střižné, třecí šrouby, lepené spoje - druhy lepidel, výhody a nevýhody.

7. Výztužné systémy skleněných fasád; ukázky realizací nosných konstrukcí ze skla.

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení zábradlí z vrstveného skla.

2. Posouzení skleněného sloupu na tlak včetně nehodové situace.

3. Návrh a posouzení skleněného výztužného žebra fasády.

4. Návrh hybridního nosníku ze skla a oceli.

5. Návrh zastřešení ze za studena ohýbaných skleněných panelů.

Cíle studia:

Seznámit s materiálovými vlastnostmi a principy navrhování nosných prvků z tohoto moderního konstrukčního materálu. Naučit základní principy řešení prvků a spojů ze skla.

Studijní materiály:

!Laufs W. a Luible A. - Úvod do požití skla v moderních budovách

?Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0

?Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4

?Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24502705.html