Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Navrhování nosných konstrukcí - ocel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134NNKO Z,ZK 3 2P+1C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Přednášející:
Martina Eliášová (gar.), František Wald (gar.)
Cvičící:
Nikola Lišková, Michal Netušil, Michal Pospíšil, Michaela Zdražilová, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Obsahem předmětu jsou základy navrhování ocelových a dřevěných nosných konstrukcí, metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby). Předmět zahrnuje následující tématické okruhy: Historie ocelových konstrukcí (OK) a příklady použití OK ve stavebnictví. Výroba oceli, vlastnosti a zkoušení oceli, výrobky pro ocelové konstrukce, technologie výroby a ochrana OK z hlediska koroze a požáru. Návrh prvků OK a spřažených ocelobetonových konstrukcí pro základní případy namáhání, spolu s navrhováním šroubových a svarových spojů. Zásady navrhování dřevěných konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Studnička: Navrhování nosných konstrukcí - ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2017. (ISBN: 978-80-01-05490-1)

! Studnička: Ocelové konstrukce : normy. ČVUT v Praze, 2. vyd, 2014. (ISBN: 978-80-01-05489-5)

! Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)

? Sokol, Wald: Ocelové konstrukce: tabulky. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2016. (ISBN: 978-80-01-06032-2)

? Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1: příklady. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2013. (ISBN: 978-80-01-05214-3)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-229

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
místnost TH:B-872

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-872

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-692

10:00–10:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-692

12:00–12:50
(přednášková par. 2
paralelka 210)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-692

13:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 209)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:C-202

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
místnost TH:B-692

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
Út
místnost TH:D-1122

18:00–19:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
D1122
St
místnost TH:B-692

14:00–14:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-692

15:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
Čt
místnost TH:B-872

10:00–10:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-872

11:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-872

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-872

16:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-872

17:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-979

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-872

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-872

13:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5559206.html