Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YPOD Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Zdeněk Sokol (gar.)
Cvičící:
Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět podává informace o modelování požárů a navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod, požární bezpečnost, zatížení při požáru

Požární scénáře, teplotní analýza, rychlost rozvoje tepla

Zónové modely, modely lokálního požáru

Přestup tepla do konstrukce, chráněné a nechráněné prvky, ochrana konstrukcí proti požáru

Analýza konstrukce, video o požární zkoušce v Cardingtonu

Navrhování ocelových konstrukcí - tah, tlak, ohyb, kombinace namáhání, přípoje

Navrhování ocelobetonových konstrukcí - plechobetonová deska, nosníky

Software pro navrhování

Osnova cvičení:

Požární zatížení, teplotní křivky

Rychlost rozvoje tepla

Zónové modely

Modely lokálního požáru

Přestup tepla do nechráněného ocelového prvku

Analýza konstrukce při požáru, návrh ocelového rámu

Cíle studia:

Naučit základní principy modelvání požáru a současných postupů pro navrhování prvků na účinky požáru. Cílem je získat schopnost navrhovat prvky ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Studijní materiály:

Wald a kol: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005.

ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Část 1-2. Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI, Praha, 2004.

ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla. Navrhování na účinky požáru, ČNI, Praha, 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:C-204

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C204
místnost TH:C-204

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
C204
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4927906.html