Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YPOD Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět podává informace o modelování požárů a navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod, požární bezpečnost, zatížení při požáru

Požární scénáře, teplotní analýza, rychlost rozvoje tepla

Zónové modely, modely lokálního požáru

Přestup tepla do konstrukce, chráněné a nechráněné prvky, ochrana konstrukcí proti požáru

Analýza konstrukce, video o požární zkoušce v Cardingtonu

Navrhování ocelových konstrukcí - tah, tlak, ohyb, kombinace namáhání, přípoje

Navrhování ocelobetonových konstrukcí - plechobetonová deska, nosníky

Software pro navrhování

Osnova cvičení:

Požární zatížení, teplotní křivky

Rychlost rozvoje tepla

Zónové modely

Modely lokálního požáru

Přestup tepla do nechráněného ocelového prvku

Analýza konstrukce při požáru, návrh ocelového rámu

Cíle studia:

Naučit základní principy modelvání požáru a současných postupů pro navrhování prvků na účinky požáru. Cílem je získat schopnost navrhovat prvky ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Studijní materiály:

Wald a kol: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, ČVUT Praha, 2005.

ČSN EN 1991-1-2: Zatížení konstrukcí. Část 1-2. Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČNI, Praha, 2004.

ČSN EN 1993-1-2: Navrhování ocelových konstrukcí. Obecná pravidla. Navrhování na účinky požáru, ČNI, Praha, 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4927906.html