Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stainless Steel and Aluminium Structures

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134SALS Z,ZK 2 1P+1C
Přednášející:
Michal Jandera (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět má část týkající se navrhování konstrukcí z hliníkových slitin a část týkající se navrhování konstrukcí z korozivzdorných (nerezových) materiálů.

V první části je úvod a procvičení zvláštností navrhování hliníkových konstrukcí.

Druhá část zahrnuje vývoj staveb z nerezových materiálů a ukázky realizovaných konstrukcí. Podrobně se probírají vhodné korozivzdorné konstrukční materiály a jejich vlastnosti. Poukazuje se na odlišnosti při posouzení na běžná namáhání oproti běžné nízkolegované oceli z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti. V závěru jsou ukázány možnosti spojování prvků z korozivzdorných materiálů, montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců.

Požadavky:

Základní znalost návrhu ocelových konstrukcí.

Osnova přednášek:

Část první: 1. Úvod, příklady použití, materiál, značení hliníkových slitin. 2. Tepelně ovlivněné oblasti, tlak, ohyb. 3. Svarové, šroubové a lepené spoje. Část druhá: 1. Úvod, realizace nerezových konstrukcí. 2. Materiály a jejich charakteristiky. 3. Odlišnosti v navrhování prvků z běžné a nerezové oceli. Mezní stav použitelnosti, tah, tlak. 4. Navrhování prvků z nerezových ocelí v ohybu. 5. Spojování prvků z nerezových ocelí. 6. Montáž konstrukcí a kladení pohledových dílců z nerezových ocelí.

Osnova cvičení:

1. Navrhování hliníkového vazníku. 2. Hliníkový nosník. 3. Návrh sloupu svařovaného I průřezu z korozivzdorné oceli. 4. Posouzení pásů příhradového nosníku z korozivzdorné oceli.

Cíle studia:

Schopnost navrhování nosných konstrukcí z hliníkových slitin a korozivzdorných ocelí.

Studijní materiály:

Dwight J.: Aluminium design and construction, Spon, New York, 1999.

Bulson P. S.: Aluminium Structural Analysis, Elsevier, London, 1992.

Design Manual for Structural Stainless Steel. Euro Inox and The Steel Construction Institute, 2006.

Euro-Inox: http://www.euro-inox.org/.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5741206.html