Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ocelové železniční mosty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YOM2 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět se zabývá specifiky návrhu železničních mostů se zaměřením na mosty ocelové.

Požadavky:

134OK1

Osnova přednášek:

Železniční mosty s kolejovým ložem

Mosty pozemních komunikací s ortotropní mostovkou.

Zatížitelnost mostů.

Zatěžovací zkoušky mostů.

Únava ocelových mostů.

Interakce most/kolej.

Osnova cvičení:

Návrh trámového železničního mostu s mostovkou s kolejovým ložem

(Dispoziční řešení, návrh podélné a příčné výztuhy, spolupůsobení mostovky s hlavním nosným systémem, návrh hlavních nosníků)

Cíle studia:

V návaznosti na předchozí základní kurs seznámit s detailnějšími postupy navrhování mostních konstrukcí, s neběžnými druhy mostních konstrukcí a se způsoby diagnostiky mostů a stanovení jejich zatížitelnosti

Studijní materiály:

!Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0

!Frýba, L. Dynamika železničních mostu. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 328 s. ISBN. 80-200-0262-6

?Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596

?Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966

?Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525

:Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/www/ryjacpav/om2.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24503505.html