Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Stabilita a modelování ocelových konstr.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YSMK Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Michal Jandera (gar.), Josef Macháček (gar.)
Cvičící:
Michal Jandera (gar.), Josef Macháček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět YSMK má dvě části. První se týká stability a únosnosti ocelových stěn a druhá část se zabývá stabilitou a únosností ocelových prutových konstrukcí.

V první části jsou analyzovány historické havárie ocelových konstrukcí a význam imperfekcí pro navrhování konstrukcí ze stěnových prvků. Uvádí se základy teorie boulení, lineární a nelineární teorie boulení tenkých stěn. Řešení je aplikováno na průřezy 4. třídy v souladu s evropskou normou. Podrobně jsou probrána boulení od normálového, smykového a lokálního napětí, včetně jejich kombinace. V závěru se demonstruje aplikace výsledků a návrh vyztužení tenkých stěn.

Druhá část se zabývá stabilitou prutových soustav. Prezentují se obecné metody globální analýzy prutových soustav a metody zohlednění interakce tlaku s ohybem. Podrobně jsou rozebrány specifické případy ztráty stability za ohybu včetně prutů s proměnnou výškou průřezu.

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:

1. Úvod, poučení z havárií konstrukcí. Klasifikace průřezů. 2. Základy teorie boulení. Lineární teorie boulení stěn. Rozdíl v chování prutů a stěn. Imperfekce stěn a výztuh. 3. Nelineární boulení imperfektních stěn. 4. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy. Vyztužené stěny. Příklad. 5. Tlačené pásy ohýbaných nosníků. Stěny namáhané smykem. Boulení při smyku. 6. Únosnost ve smyku. Lokální namáhání stojin nosníků. 7. Aplikace a interakce boulení ve smyku s namáháním momentem. Namáhání a návrh výztuh stojin a pásů. 8. Stabilita a únosnost prutových konstrukcí. 9.Únosnost nosníku vystaveného ztrátě stability. 10. Interakce tlaku a ohybu. 11. Metody globální analýzy. 12. Způsoby řešení prutových konstrukcí podle Eurokódu. 13. Přímé řešení prutové soustavy.

Osnova cvičení:

1. Posouzení mostního komorového průřezu 4. třídy.

2. Posouzení prutů portálového rámu s uvážením různých metod globální analýzy.

Cíle studia:

Schopnost navrhování stěnových a prutových konstrukcí z hlediska stability.

Studijní materiály:

1. ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

2. ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5 Boulení stěn. ČNI, 2008.

3. Rules for Member Stability in EN 1993-1-1:Background documentation and design guidelines by TC 8. 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-693

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
místnost TH:B-693

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24826205.html