Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nosné konstrukce za požáru

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134NKPZ Z,ZK 9 5P+2C česky
Přednášející:
František Wald (gar.), Jaroslav Procházka, Radek Štefan, Lukáš Velebil
Cvičící:
Radek Štefan, Lukáš Velebil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

V předmětu se studenti seznámí s pokročilými modely navrhování ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru.

Výuka je zaměřena na pokročilé modelování kombinující dynamiku kapalin s teplotní a mechanickou analýzou metodou konečných prvků.

Požadavky:

Znalosti z navrhování konstrukcí na bakalářské úrovni studia.

Osnova přednášek:

1) Současný stav poznání o požárním návrhu konstrukcí, zjednodušený přístup vs. pokročilé modelování

2) Verifikace a validace modelů, zkoušení konstrukcí.

3) Požární návrh betonových konstrukcí, metoda pro štíhlé sloupy

4) Experimentální analýza transportu tepla v betonových konstrukcích

5) Numerická analýza transportu tepla v betonových konstrukcích, vliv vlhkosti)

6) Modelování požáru a transportu tepla v softwarech, praktické příklady, betonové konstrukce po požáru

7) Modelování výbuchu, odezvy konstrukce a rekonstrukce

8) Požární návrh ocelových a ocelobetonových. konstrukcí v evropských normách, průřezy 4. třídy, materiál, přestup tepla, modely

9) Ocelobetonové stropní konstrukce, princip, zkoušky, pokročilé modely, jednoduché modely

10) Zuhelnatění dřeva, principy a předpoklady, návrh lehkých dřevěných konstrukcí na účinky požáru

11) Numerická simulace požárního experimentu spřaženého dřevo-vláknobetonového stropu

12) Výzkum a trendy v oblasti dřevěných konstrukcí za požáru

13) Robustnost konstrukcí a styčníků, porušení sloupu, porušení styčníku, kolaps WTC, třídy následků, modely kolapsů

Osnova cvičení:

1) Zadání, vysvětlení principu cvičení a časového plánu, rozdělení do pracovních skupin

2) Příprava vzorků v laboratořích ocelových a dřevěných a betonových a zděných konstrukcí

3) Ukázka měření teploty plynu, termočlánky + deskové snímače teploty

4) Zkouška připravených vzorků

5) Zkouška připravených vzorků

6) Zkouška připravených vzorků

7) Vyhodnocení měření teploty z laboratoře

8) Modelování požáru a transportu tepla v softwarech

9) Validace modelování požáru a transportu tepla v softwarech

10) Modelování transportu tepla ocelovým a dřevěným vzorkem v softwaru

11) Validace modelování přestupu tepla do ocelových a dřevěných vzorků v softwaru

12) Verifikace experimentálních dat, příprava prezentace

13) Prezentace výsledků práce po skupinách

Cíle studia:

Seznámení se a procvičeni pokročilého modelování ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí, které jsou vystaveny požáru.

Studijní materiály:

!Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, 2005, ISBN 80-0103157-8.

!Wang Y., Burgess I., Wald F., Gillie M., Performance Based Fire Engineering of Structures CRC Press 2012, ISBN: 978-0-415-55733-7.

!Wickström U., Temperature calculation in fire safety engineering, Springer Interantional Publishing, 2016, ISBN 978-3-319-30172-3.

!Buchanan A. H., Structural Design for Fire Safety, Wiley, 20151, ISBN 9780470972892.

?Fransen J.M., Vila Real P., Fire design of steel structures, ECCS 2011, ISBN978-92-9147-099-0 .

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~wald/edu/134NKP_Nosne_IBS/index.htm
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-334

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
Čt
místnost TH:A-334

09:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:A-334

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334
místnost TH:A-334

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A334

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2351306.html