Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YROK Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Karel Mikeš (gar.)
Cvičící:
Karel Mikeš (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Používané materiály na nosné konstrukce z hlediska historického vývoje. Vývoj v oblasti předpisů a normalizace včetně přehledu zatěžovacích norem a předpisů. Příčiny vad, poruch. Průzkum objektů, statické předpoklady rekonstrukce. Způsoby zesilování změnou statického schématu konstrukce. Zesilování prvků ocelových a dřevěných konstrukcí. Prvky tažené, tlačené, ohýbané, kombinace účinků. Zesilování přípojů ocelových konstrukcí (svařované, šroubované, nýtované) a dřevěných konstrukcí (hřebíkové, svorníkové, hmoždíkové atd?). Možnosti využití výpočetní techniky, tvorba výpočetních modelů. Náhrady poškozených prvků nebo jejich částí a ochrana proti korozi (ocel. konstrukce) a ochrana proti dřevokazným škůdcům (dřevěné konstrukce). Použití ocelových průřezů při zesilování svislých nosných konstrukcí.

Požadavky:

Dřevěné konstrukce 1 (134DK1) a Ocelové konstrukce 1 (134OK1) nebo Ocelové a dřevěné konstrukce 1 (134OD1A)a Ocelové a dřevěné konstrukce 2 (134OD2A)

Osnova přednášek:

Vývoj materiálové základny, navrhování podle norem, rekonstrukce ocelových konstrukcí (tažené, tlačené a ohýbané prvky), rekonstrukce spojů, rekonstrukce dřevěných konstrukcí, rekonstrukce spojů dřevěných konstrukcí

Osnova cvičení:

Výpočet zesílení stávající ocelové konstrukce na nové zatížení, Rekonstrukce dřevěných nosných prvků včetně návrhu spojů.

Cíle studia:

Získání znalostí o rekonstrukcích ocelových a dřevěných konstrukcí a jejich základních konstrukčních prvků.

Studijní materiály:

[1] Spal, L. - Rekonstrukce ocelových konstrukcí, SNTL 1968

[2] Augustyn, J., Sledziewski, E.: Havárie ocelových konstrukcí, SNTL 1988

[3] Vinař, J. a kol.: Historické krovy II, Grada 2005

[4] Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5 STEP1, KODR 1998

[5] Porteous, J., Kermani, A.: Structural Timber Design to Eurocode 5, Blackwell Publishing Ltd. 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-206

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C206
místnost TH:C-206

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
C206
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24826305.html