Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dřevěné konstrukce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134DK01 Z,ZK 5 3P+1C česky
Korekvizita:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Úvod a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Polotuhé dřevěné lepené spoje. Základní nosné systémy. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 132PRPE.

Osnova přednášek:

Úvod a historie.

Přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví.

Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva.

Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí.

Navrhování podle mezních stavů, platné normy.

Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání.

Kombinace namáhání, stabilita.

Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí.

Polotuhé dřevěné lepené spoje.

Základní nosné systémy.

Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru.

Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi.

Opakování a shrnutí.

Osnova cvičení:

1. Návrh stropního nosníku.

2. Návrh sloupu.

3. Únosnost tlačené diagonály s průběžnými příložkami.

4. Příhradový vazník.

5. Sedlový vazník.

6. Návrh konstrukce stropu.

Cíle studia:

Představit studentům materiálové vlastnosti dřeva, základní principy konstrukcí dřevěných konstrukcí, průřezy vystavené různým zatížením, spojení dřevěných konstrukcí a jejich ochrana proti požáru a hmyzu a suchým hnilobám.

Studijní materiály:

!Kuklík, P. a kol.: Dřevěné konstrukce. Cvičení. Nakladatelství ČVUT 2013, ISBN 978-80-0105-227-3

!Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

?Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7

?Krämer, V.; Koželouh, B.: Dřevěné konstrukce. Příklady a řešení podle ČSN 73 1702. Informační centrum ČKAIT 2009, ISBN 978-80-87438-16-9

?Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010, ISBN 978-80-01-04298-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3120806.html