Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Diploma project

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134DPP Z 30 24C
Přednášející:
Cvičící:
Michal Jandera, František Wald (gar.), Kamila Cábová, Jakub Dolejš, Karel Mikeš, Pavel Ryjáček, Zdeněk Sokol, Jan Vídenský
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

V rámci předmětu student vypracuje diplomovou práci, která je potřeba k zakončení magisterského studia.

Požadavky:

Zápis předmětu je možný po splnění požadavků daných Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na fakultě stavební ČVUT v Praze. http://www.fsv.cvut.cz/legislat/smedek15bm.php#bc

Osnova přednášek:

Není.

Osnova cvičení:

Není.

Cíle studia:

V předmětu se vypracovává závěrečná práce magisterského studia.

Studijní materiály:

!Individuální podle pokynů vedoucího práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24822905.html