Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Tenkostěnné a spřažené konstrukce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YTSK Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti analýzy a návrhu ocelových štíhlých průřezů a prutů vystavených ztrátě stability. Zejména pak ocelovým za studena tvarovaným profilům a specifikům jejich návrhu. Dále předmět rozšiřuje znalosti ocelobetonových konstrukcí zejména o navrhování ocelobetonových sloupů. Poslední část předmětu je věnována využití numerických metod lineární stability pro navrhování štíhlých ocelových prutů a prutových soustav.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Stabilita stěn, průřezy třídy 4.

Tenkostěnné za studena tvarované profily. Výroba, návrh prvků dle Eurokódu.

Prvky a konstrukce z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. Vaznice, paždíky, plošné profily. Lehké skelety. Přípoje tenkostěnných profilů.

Spřažené ocelobetonové desky. Ocelobetonové spojité nosníky a sloupy.

Stabilita prutů a prutových soustav.

Osnova cvičení:

Nosník se stojinou 4.třídy vystavený ztrátě stability za ohybu.

Tlačený prut za studena tvarovaného průřezu C.

Stanovení max. zatížení trapézového plechu přes více polí

Ocelobetonový obetonovaný resp. částečně obetonovaný sloup

Určení vzpěrných délek prutové konstrukce s využitím stabilitního řešení.

Cíle studia:

Schopnost aplikace znalostí v oblasti navrhování ocelových tenkostěnných a ocelobetonových konstrukcí.

Studijní materiály:

! Studnička: Ocelobetonové spřažené konstrukce, ČVUT v Praze, 2009, 152 s. (ISBN: 978-80-01-04298-4)

! Studnička: Ocelové konstrukce 10: tenkostěnné profily. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2. vyd., 2002, 129 s. (ISBN: 80-01-02018-5)

? Dubina, Ungureanu, Landolfo: Design of Cold-formed Steel Structures: Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 - Design of Cold-formed Steel Structures, ECCS, 2012, 654 s. (ISBN: 9783433029794)

? Johnson: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns, and Frames for Buildings, Wiley, 2008, 248 s. (ISBN: 978-1-405-16839-7)

? Nethercot: Composite Constructions, Spon Press - Taylor and Francis, 2003, 236 s. (ISBN: 0-415-24662-8)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24500705.html