Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134DOA1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Studenti se seznámí s ocelí, průřezy, výrobou, navrhování nosníků, sloupů, styčníků, ocelobetonovými konstrukcemi, základy ochrany proti požáru a korozi. je probrán návrh skeletů patrových budov a hal.

Požadavky:

Základní znalosti z teoretické mechaniky a statiky.

Osnova přednášek:

Úvod, výroba oceli, struktura oceli, druhy oceli, použití, významné stavby, základní vlastnosti oceli, zkoušení

Výroba a montáž konstrukcí, ochrana proti korozi, požáru

Spolehlivost, mezní stavy, normy

Únosnost průřezů, tah tlak, ohyb, kroucení, kombinace namáhání

Ztráta stability prutu, tlak, ohyb; interakce tlaku s ohybem

Spoje: svařované, technologie, posouzení

Spoje: šroubované, materiály, posouzení, nýtované

Ocelobetonové spřažené prvky

Skelety budov, prostorová tuhost, detaily

Haly, konstrukční systémy, detaily

Lávky a mosty, věže, názvosloví

Tenkostěnné za studena tvarované prvky, vysokopevnostní oceli, konstrukce ze slitin hliníku, nerezové oceli

Návrh ocelových konstrukcí za požáru

Osnova cvičení:

Pruty svařovaného trubkového příhradového vazníku

Centricky tažený prut složený ze dvou úhelníků

Centricky tlačený prut z průřezu HEB namáhaný osovou silou

Ohýbaný nosník průřezu IPE

Spřažený ocelobetonový nosník

Kloubový přípoj stropnice z příkladu

Styk sloupu průřezu HEB

Patka kloubově uloženého sloupu průřezu HEB centricky zatíženého normálovou silou

Návštěva laboratoře, kde se studenti seznámí s tahovou zkouškou oceli a zkouškou vrubové houževnatosti

Návštěva svařovací laboratoře, kde se studenti seznámí s technologiemi svařováním obloukem a možnostmi robotického pracoviště svařování

Cíle studia:

Seznámení se základy navrhování ocelových konstrukcí. Procvičení navrhování prvků.

Studijní materiály:

Studnička: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2015

Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 2, ČVUT, Praha, 2005

Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2014

Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2014

Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2015

Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2, Zatížení, ČVUT 2011

Poznámka:

Navrhování konstrukcí se procičí v atelierech.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5742506.html