Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Timber Structures

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134TS01 Z,ZK 5 3P+1C
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Theory of Elasticity (132TELA)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní pravidla mechanické odolnosti, použitelnosti a trvanlivosti dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru.

Požadavky:

nejsou požadovány

Osnova přednášek:

1. Historie dřevěných konstrukcí.

2. Vlastnosti dřeva.

3. Konstrukční dřevo.

4. Inženýrské výrobky ze dřeva.

5. Navrhování podle mezních stavů.

6. Zjišťování únosnosti prvků v tahu, v tlaku, ve smyku a v ohybu.

7. Prvky zatížené kombinací namáhání.

8. Návrh spojů.

9. Rovinné a prostorové dřevěné konstrukce.

10. Domy s dřevěným rámem.

11. Dřevěné mosty.

12. Požární odolnost dřevěných konstrukcí.

13.Trvanlivost dřevěných konstrukcí, doprava a montáž.

Osnova cvičení:

1. Návrh sloupu.

2. Návrh stropního nosníku.

3. Návrh spoje taženého prutu.

4. Návrh vyklenutého vazníku .

5. Posouzení použitelnosti stropu.

6. Posouzení požární odolnosti nosníku.

Cíle studia:

Účelem předmětu je uvést studenty do problematiky návrhování dřevěných konstrukcí.

Studijní materiály:

! Kuklík, P.: Timber Structures 1, ČVUT Praha, 2007, ISBN 978-80-01-03614-3

! http://fast10.vsb.cz/temtis/cz/

?Kermani, A.; Porteous, J: Structural Timber Design to Eurocode 5. Wiley and Sons 2013 ISBN 978-0-470-67500-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2996206.html