Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra speciální geodézie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
154ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
D54AIG Analýza dat v inženýrské geodézii
 
česky Předmět není vypsán
154ACIG AutoCAD pro inženýrskou geodézii česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154BIMG BIM v geodézii česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
154GBIM BIM v geodézii
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
154BAPG Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
154BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
154BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
D54AIG_EN Data analysis in engineering surveying
 
anglicky Předmět není vypsán
154DPP Diploma Project
 
anglicky Z 30 24C Předmět není vypsán
154DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Z 30 24C Předmět je vypsán
154EZKA Ekonomika v zeměměřictví a katastru česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
154FS01 Fieldwork Surveying anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D54GUP_EN Geodetic Problems and their Accuracy
 
anglicky Předmět není vypsán
D54GUP Geodetické úlohy a jejich přesnost
 
česky Předmět není vypsán
154GED1 Geodézie 1 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
154GED2 Geodézie 2 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět není vypsán
154GED3 Geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
154GED4 Geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D54GPP Geodézie v podzemních prostorách
 
česky Předmět není vypsán
D54GMS Grafický informační systém MicroStation
 
česky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D54GMS_EN Graphic Information System MicroStation
 
anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
154INGE Inženýrská geodézie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
154ING2 Inženýrská geodézie 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154ING3 Inženýrská geodézie 3
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
154IGE3 Inženýrská geodézie 3 česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
154ING4 Inženýrská geodézie 4 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
154XIGZ Inženýrská geodézie a životní prostředí česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
154KONM Kontrolní měření
 
česky KZ 3 3C Předmět není vypsán
154KOME Kontrolní měření česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154LASK Laserové skenování česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
154LSK Laserové skenování česky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
D54MET Metrologie 3D měření
 
česky Předmět není vypsán
154MEGE Metrologie v geodézii česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
154MIGE Metrology in Geodesy anglicky Z,ZK 6 1P+3C Předmět je vypsán
D54MET_EN Metrology of 3D Measurement
 
anglicky Předmět není vypsán
154MC3D Microstation 3D česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
154PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
154SG01 Stavební geodézie česky Z,ZK 6 2P+3C Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
154SGEA Stavební geodézie A
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
154SPG Stavebně průmyslová geodézie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D54TZS Teoretické základy 3D skenování
 
česky Předmět není vypsán
D54TIG Teoretické základy inženýrské geodézie
 
česky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D54TCH Teorie chyb
 
česky Předmět není vypsán
154TCV1 Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155TCVI Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
154TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
155TCV2 Teorie chyb a vyrovnávací počet 2
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
D54TMS Teorie měřicích systémů
 
česky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D54TAG Teorie vlivu atmosféry na geodata
 
česky Předmět není vypsán
154TELS Terrestrial laser scanning anglicky Z,ZK 6 1P+3C Předmět je vypsán
D54TIG_EN Theoretical Basis of Engineering Geodesy
 
anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D54TZS_EN Theory of 3D Scanning
 
anglicky Předmět není vypsán
D54TAG_EN Theory of Atmospheric Influence on Geodata
 
anglicky Předmět není vypsán
D54TCH_EN Theory of Errors
 
anglicky Předmět není vypsán
154TEAC Theory of Errors and Adjustment Calcullus
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
D54TMS_EN Theory of Measurement Systems
 
anglicky ZK 2P ZK 2P Předmět není vypsán
D54GPP_EN Underground Engineering Surveying
 
anglicky Předmět není vypsán
154VY1 Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět není vypsán
154VY3 Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět není vypsán
154VYIG Výuka v terénu IG (2 týdny) česky KZ 2 4C Předmět není vypsán
154ZAIG Základy automatizace v inženýrské geodézii česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11154.html