Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavební geodézie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154SG01 Z,ZK 6 2P+3C česky
Garant předmětu:
Rudolf Urban
Přednášející:
Cvičící:
Alice Adamcová, Martin Boušek, Jaroslav Braun, Hana Braunová, Tomáš Jiřikovský, Jonáš Kačerovský, Tomáš Křemen, Jakub Kučera, Lenka Línková, Ondřej Michal, Michal Seidl, Zdeněk Skořepa, Tomáš Suk, Hana Váchová
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení

Polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty

Hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě

Měření úhlů a délek

Určování výšek

Další geodetické metody (GNSS, DPZ, ...)

Fotogrammetrie a laserové skenování

Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov

Vytyčování a geodetické práce ve výstavbě

Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu

Geografické informační systémy a územní plánování

Katastr nemovitostí ČR

Zákony a vyhlášky v geodézii a stavebnictví v ČR

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1) Zemské těleso, náhradní plochy, kartografická zobrazení

2) Polohová a výšková bodová pole, souřadnicové výpočty

3) Hodnocení přesnosti, odchylky a tolerance ve výstavbě

4) Měření úhlů a délek

5) Určování výšek

6) Další geodetické metody (GNSS, DPZ, ...)

7) Fotogrammetrie a laserové skenování

8) Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov

9) Vytyčování a geodetické práce ve výstavbě

10) Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu

11) Geografické informační systémy a územní plánování

12) Katastr nemovitostí ČR

13) Zákony a vyhlášky v geodézii a stavebnictví v ČR

Osnova cvičení:

1. Nivelace 1

2. Nivelace 2

3. Totální stanice 1

4. Totální stanice 2

5. Totální stanice 3

6. GNSS 1

7. GNSS 2

8. Situace

9. Tachymetrie

10. Interiér

11. Vytyčování

12. Práce s mapou

Cíle studia:

Poskytnout schopnosti aplikace základních znalostí stavební a inženýrské geodézie, potřebných pro praxi stavebního inženýra, přiblížit studentům stavebních oborů možnosti současné moderní geodézie.

Studijní materiály:

! Hánek,P.a kol.: Stavební geodézie. ČVUT Praha 2007. ISBN 978-80-01-03707-2

! Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie - doplňkové skriptum. ČVUT, Praha, 2017. ISBN 978-80-01-05718-6

? Schofeld, W.-Breach, M.: Engineering surveying. 6th edition. Nakladatelství Spoon Press 2011. 614 s. ISBN 978-0-7506-6949-8.

? Hampacher, M.-Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vydání. Praha, Česká technika - nakladatelství ČVUT 2011. 312 s., 60 obr., 41 tab. ISBN 978-80-01-04900-6.

? Urban, R. Geodetické práce při měření posunů a deformací stavebních objektů. Praha: CTU Publishing House, 2015. vol. 1. ISBN 978-80-01-05786-5.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/ostatni/sg01/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2334906.html