Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154VY1 KZ 2 4C česky
Garant předmětu:
Michal Seidl
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Předmět poskytuje praktické procvičení znalostí z předmětů Geodézie 1 a Geodézie 2 v několika tematicky zaměřených ucelených úlohách.

Požadavky:

Zápočet z předmětu 154GED1 a 154GED2

Osnova přednášek:

Bez přednášek

Osnova cvičení:

1. Zaměření vodiče vysokého napětí

2. Vytyčení objektu

3. Vytyčení osy komunikace

4. Zaměření polohopisu s výškami

5.Určení souřadnic bodu

Cíle studia:

Procvičení a uplatnění teoretických znalostí získaných v předmětech Geodézie 1 a Geodézie 2 v praxi.

Studijní materiály:

Ratiborský, J.: Geodézie 1. 3. vyd. V Praze : ČVUT, 2011, 234 s, ISBN: 978-80-01-04788-0

Ratiborský, J.: Geodézie 2. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2006 dotisk, 133 s, ISBN: 80-01-02635-3

Formanová, P., Kubín, T.: Geodézie 1, 2. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2009. 136 s., ISBN: 978-80-01-04393-6

Whyte W., Paul R.: Basic Surveying 4th ed. Spoon Press, Oxon UK, ISBN-13: 978-075061771

UrenW J., Price F.: Surveying for Engineers Palgrave, London, 1994, ISBN: 978-0-333-57705-9

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/vy1/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2343206.html