Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teoretické základy inženýrské geodézie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54TIG ZK 2P česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Martin Štroner
Cvičící:
Martin Štroner
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Vytyčování – apriorní analýza, hodnocení kvality vytyčení, plánování a optimalizace, vliv fyzikálního měření. Kontrolní měření. Využití moderní měřící, výpočetní a zobrazovací techniky. Místní geodetické sítě (charakteristiky přesnosti, hodnocení kvality, design a problematika připojení). Měření posunů a přetvoření (obecná formulace, metody a jejich hodnocení, pevné body, analýza výsledků a interpretace).

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

Přednášky ani cvičení neprobíhají standartní formou, vzhledem k počtu studentů je předmět realizován konzultační formou se zakončením semestrální prací.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hluboké znalosti problematiky inženýrské geodézie.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Štroner, M. – Hampacher, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.

[2] Uren, J. – Price, B.: Surveying for Engineers. 5-th ed., Palgrave Macmillan Ltd. Houndmills Basingstoke, Hampshire, 2010. ISBN: 978-0-230-22157-4.

[3] Schofield, W. – Breach, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.

Doporučená literatura:

[4] Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie I, ALFA, Bratislava 1985.

[5] Michalčák,O.-Vosika,O.-Veselý,M.-Novák,Z. Inženýrská geodézie II, ALFA, ISBN 80-05-00678-0, Bratislava 1990.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24447705.html