Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie vlivu atmosféry na geodata

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54TAG ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Zemská atmosféra, teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu. Sluneční záření. Radiační bilance zemského povrch. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový). Atmosférická refrakce. Regulární a náhodná složka refrakce. Astronomická refrakce, zemská refrakce, geodetická refrakce (vertikální, horizontální refrakce), nivelační refrakce, diferenční refrakce, délková refrakce. Geodetická refrakce ve vysokohorském a v plochém terénu. Metody zkoumání a určování vlivu refrakce na geodata.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Zemská atmosféra.

2. Teplotní režim atmosféry, vlhkost v atmosféře, tlak vzduchu.

3. Sluneční záření.

4. Radiační bilance zemského povrch.

5. Index lomu vzduchu (fázový, skupinový).

6. Atmosférická refrakce. Regulární a náhodná složka refrakce.

7.-9. Astronomická refrakce, zemská refrakce, geodetická refrakce (vertikální, horizontální refrakce), nivelační refrakce, diferenční refrakce, délková refrakce.

10. Geodetická refrakce ve vysokohorském terénu.

11. Geodetická refrakce v plochém terénu.

12. Metody zkoumání a určování vlivu refrakce na geodata.

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Hluboké porozumnění vlivu atmosféry na geoedata.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Brunner F. K. - et al: Geodetic Refraction, Springer-Verlag, 1984

[2] Thorne, K. S. - Blandford, R. D.: Modern classical physics: optics, fluids, plasmas, elasticity, relativity, and statistical physics. Princeton University Press, 2017. 1552 s. ISBN 978-0691159027.

Doporučená literatura:

[1] Bednář J. - Zikmunda O.: Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Praha Academia, 1985. 248 s.

[2] Jaňour, Z.: Modelování mezní vrstvy atmosféry. Praha Nakladatelství Karolinum, 2001. 148 s. ISBN 80-246-0330-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1935206.html