Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výuka v terénu IG (2 týdny)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154VYIG KZ 2 4C česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Zaměření a výpočet geodetické mikrosítě pro průmyslová měření, přesná výšková měření, metoda přechodných stanovisek, výpočet vytyčovacích prvků, vytyčení stavby, kontrola vytyčení, vytyčení komunikace s přechodnicemi, příčné řezy a podélný profil, zaměření účelové prostorové vytyčovací sítě elektronickým tachymetrem, včetně vyhodnocení přesnosti.

Požadavky:

154ING2 - zápočet

Osnova přednášek:

nejsou.

Osnova cvičení:

Úloha č. 1: Mikrosíť

Úloha č. 2: Deformace

Úloha č. 3: Vytyčení osy komunikace

Úloha č. 4: Určení prostorové účelové sítě

Úloha č. 5: Vytyčení objektu

Cíle studia:

Praktická aplikace teoretických poznatků získaných na přednáškách a cvičení předmětů inženýrské geodézie se zaměřením na přesné postupy měření a přístroje.

Studijní materiály:

! NOVÁK,Z. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10, ČVUT Praha 2001, ISBN 80-01-024075-50

! BAJER,M. - PROCHÁZKA,J.: Inženýrská geodézie 10,20 - Návody ke cvičením, ČVUT Praha 1997.

? SCHOFIELD, W. - BREACH, M.: Engineering Surveying. 6-th ed., Butterworth-Heinemann (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-7506-6949-8.

? HAMPACHER, M. - ŠTRONER, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/vyig/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24851105.html