Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geodézie 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154GED3 Z,ZK 5 2P+3C česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Cvičící:
Michal Seidl, Zdeněk Skořepa
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Výškový systém ČR. Způsoby stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby potlačení vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje starší i nové technologie tachymetrické metody dle dostupného přístrojového vybavení až po vyhotovení výškopisného plánu.

Požadavky:

ne

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky výškových měření. Základní pojmy, druhy výšek,

Metody výškových měření, výškový systém ČR, stabilizace a signalizace výškových bodů.

2-4. Nivelace. Podstata metody, nivelační přístroje libelové a kompenzátorové,

nivelační latě a podložky, nivelační metody, technologie nivelačních měření, druhy nivelace (technická a přesná), příprava k měření, zkoušky a rektifikace. Laserové nivelační přístroje.

5. Chyby a přesnost nivelačních prací. Mezní odchylky. Vyrovnání výsledků nivelačních měření. Speciální nivelační práce. Nivelace profilů. Plošná nivelace.

6. Hydrostatická a trigonometrická nivelace. Hydrostatická nivelace, jednotky měření tlaku vzduchu, barometrické měření výšek. Trigonometrické měření výšek předmětu (princip, použití, přesnost).

7. Stručná teorie refrakce.

8. Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) ve vysokohorském terénu. TUVR v plochém terénu. Měřené veličiny při TUVR a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky. Centrace a redukce zenitových úhlů. Určování centračních prvků, výšek horizontu teodolitu a cílového znaku.

9. Způsoby měření zenitových úhlů – eliminace systematických chyb. Připojovací měření. Matematické redukce měřené délky. Tři základní postupy pro potřeby polohopisu a výškopisu. Výpočet převýšení a výšek při TUVR. Ekonomické zhodnocení metody.

10. Podrobné měření výškopisné. Terénní reliéf a jeho znázorňování. Tachymetrie – princip, přístroje a pomůcky. Nitková tachymetrie. Odvození tachymetrických rovnic.

Tachymetrie s elektrooptickými dálkoměry – velkoplošná a bloková tachymetrie. Kancelářské výpočetní a zobrazovací práce.

11. Jednoduché výškové vytyčovací úlohy. Vodorovná a skloněná přímka a rovina, vytyčení vrstevnice, zátopové čáry apod.

12. Přehled přednesené látky. Požadavky ke zkoušce

Osnova cvičení:

Úloha č. 1 Souřadnice a výška bodu

Úloha č. 2 Výška předmětu

Úloha č. 3 Určení vodorovné a obecné roviny

Úloha č. 4 Tachymetrie

Úloha č. 5 Technická nivelace

Úloha č. 6 Přesná nivelace

Úloha č. 7 Digitální model terénu, řešení vrstevnic

Cíle studia:

Osvojení si látky předmětu.

Studijní materiály:

! Blažek R. - Skořepa Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009.

! Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8

? Bohm, J. - Svoboda, J.: Geometrická nivelace. SNTL 1960.

? Vykutil, J.: Vyšší geodézie. Kartografie, Praha, 1982.

? Hampacher, M. - Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 2. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2015. 336 s. ISBN 978-80-01-05843-5.

: Metodický návod pro práce v základním výškovém bodovém poli. Zeměměřický úřad, Praha 2003.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/ged3/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629906.html