Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie měřicích systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D54TMS ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, základy automatizace, klasifikace snímačů, pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní), aktivní snímače (indukční, optoelektronické). Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické - snímače pro určení délky, úhlu, sklonu, náklonu, zrychlení, teploty, tlaku, vlhkosti. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky. Čárkový kód. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza, analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace. Automatizované měřicí systém nivelační, teodolitové, laserové, skenerové, fotogrammetrické, inerciální. Automatizované geodetické měřicí systémy při statické a dynamické zkoušce stavební a strojní konstrukce a při řízení stavebních strojů

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Měřicí systém - klasifikace a struktura měřicích systémů, základy automatizace.

2. Klasifikace snímačů, pasivní snímače (odporové, kapacitní, indukčnostní), aktivní snímače (indukční, optoelektronické).

3. Transformace vybraných fyzikálních veličin na elektrické.

4. Snímače pro určení délky, úhlu, sklonu, náklonu, zrychlení, teploty, tlaku, vlhkosti.

5. Charakteristiky měřicích systémů - statické a dynamické charakteristiky.

6. Čárkový kód.

7. Analýza signálů - klasifikace signálů a jejich analýza.

8. Analýza časových řad, komponenty časových řad, filtry a filtrace.

9. Automatizované měřicí systém nivelační, teodolitové, laserové, skenerové, fotogrammetrické, inerciální.

10.-11. Automatizované geodetické měřicí systémy při statické a dynamické zkoušce stavební a strojní konstrukce.

12. Automatizované geodetické měřicí systémy při řízení stavebních strojů.

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Hluboké znalosti problematiky měřicích systémů. Automatizované měřicí systémy - nivelační, teodolitové, laserové, fotogrammetrické, inerciální a skenovací.

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] Wilson, J. S.: Sensor Technology Handbook. Elsevier, 2005. 702 S. Isbn: 978-0-7506-7729-5

[2] Deumlich F. - Staiger, R.: Instrumentekunde der Vermessungstechnik, Wichman, 2002

[3] Ďaďo, S. - Kreidl, M.: Senzory A Měřicí Obvody, Vydavatelství Čvut, 1996

[4] VOŠTOVÁ, V. - KAŠPAR, M.: Optoelektronika v řízení stavebních strojů. ČVUT Praha, 2001, 194 s.

[5] ROGALEWICZ, V.: Stochastické procesy ( Analýza časových řad).ČVUT Praha,1993,106 s.

Doporučená literatura:

[6] Bhavikatti S. S.: Surveying - Theory and Practice (2nd Revised edition). I. K. International Publishing House Pvt. Ltd, 2018. 896 s. ISBN 978-93-85-90908-5.

[7] Klementev, I. Kyška, R.: Elektrické meranie mechanických veličín ,Vydavatel´stvo ALFA, 1990

[8] Ripka, P. - Tipek, A.: Master Book on Sensors Part A, CTU - Czech Technical University in Prag, 2003

[9] Ripka, P. - Tipek,A.: Master Book on Sensors Part B, CTU - Czech Technical University in Prag, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24447005.html