Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BIM v geodézii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154BIMG Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Braun
Přednášející:
Jaroslav Braun
Cvičící:
Hana Braunová
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Základní informace o BIM a vazbě na geodetická měření. Způsoby pořízení a zpracování geodetických dat pro BIM model. Metody měření ve vazbě na LOG a LOD. Tvorba jednoduchého BIM modelu.

Požadavky:

Absolvování bc. studia oboru G.

Osnova přednášek:

1.Informační modelování budov (BIM). Souvislosti mezi CAD, GIS a BIM.

2.Datové standardy, zdroje dat v ČR, datový management ve výstavbě.

3.Technické normy, zákony a vyhlášky. Datový model IFC.

4.Detailnost BIM modelu – Level of Detail, Level of Definition

5.Metody pořízení dat v návaznosti na požadavky detailnosti.

6.Praktické příklady BIM modelů z geodetického zaměření.

Osnova cvičení:

1.Seznámení se sw. Autodesk Revit, základní nastavení, základní geometrické prvky (stěny, stropy, podlahy,...)

2.Modelování konstrukce stavebního objektu - rodiny (okna, dveře, vybavení ...)

3.Modelování konstrukce stavebního objektu - schodiště, střecha

4.Souřadnicový referenční body, import mračna bodů, geometrie terénního reliéfu

5.Tvorba objektů z mračna bodů

6.Export modelu a jeho prezentace.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních poznatcích v oblasti managementu informací o stavbách (BIM). Studenti budou seznámeni zejména se souvislostmi mezi CAD, GIS a BIM, datovým managementem ve výstavbě, návaznostmi na technické normy, strukturou informací v datovém modelu IFC, tvorbou geometrie BIM z hlediska detailnosti a praktickými příklady tvorby BIM z geodetického zaměření pomocí laserového skenování. Cvičení jsou koncipována tak, aby si studenti prakticky vyzkoušeli tvorbu BIM modelu stavebního objektu zaměřeného laserovým skenováním.

Studijní materiály:

•Funtík, Tomáš a kol. BIM Building Information Modeling. Bratislava : EUROSTAV, 2018. ISBN 978-80-89228-56-0

•Wernerová, Eva a kol. Zavádění BIM u existujících staveb. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4238-7

•Kunčárová, Edita - Stančík, Adam. Revit: Začínáme s Autodesk Revit. Praha : Grada, 2021. ISBN 978-80-271-1735-2

•Dufek, Zdeněk a kol. BIM pro veřejné zadavatele. Praha : Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-285-1

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/mgr-geodezie/bimg/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7546106.html