Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fieldwork Surveying

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154FS01 Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Garant předmětu:
Tomáš Křemen
Přednášející:
Tomáš Křemen
Cvičící:
Tomáš Křemen, Lenka Línková
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Introduction to surveying, basic geodetic calculations, evaluation of precision and accuracy of a measurement, theory of errors, instrumentation, topographic survey, angular and distance measurements, determination of heights, photogrammetry, laser scanning, mapping, setting-out in construction, surveying for monitoring of displacements, cadastre of real estates.

Požadavky:

no prerequisities

Osnova přednášek:

1. Introduction to surveying, shape and size of the Earth, reference surfaces, cartographic projections.

2. Basic geodetic calculations.

3. Evaluation of precision and accuracy of a measurement.

4. Angular measurement.

5. Distance measurement.

6. Determination of heights - part I.

7. Determination of heights - part II.

8. Measurements for thematic mapping and for as-built documentation of constructions.

9. Setting out - part I.

10. Setting out - part II.

11. State map series in the Czech Republic, thematic maps for construction industry.

12. Cadastre of real estates of the Czech Republic.

Osnova cvičení:

1.Levelling – part 1: principles, instruments, reading of levelling rods, registration of measured data, calculation of a levelling field book.

1st Homework – Calculation of the levelling field book

2.Levelling – part 2: practical measuring in the field, calculation and adjustment of a levelling line.

3.Total stations – part 1: total station Trimble M3 – description, centering, levelling, reading, pointing, horizontal and zenith

angles booking and calculating.

1st Test – Calculation of a levelling field book

2nd Homework – Calculation of horizontal directions and zenith angles

4.Total stations – part 2: total station Topcon GPT 2006 and Trimble M3 – angular and distance measurement without registration.

2nd Test – Calculation of horizontal and vertical angles

5.Total stations – part 3: total station Trimble M3 – software, registration of a measurement, communication with a computer, tacheometry, data

collecting, setting-out.

3rd homework – Spatial polar method, setting-out elements

6.GNSS – part 1: interpolation of contour lines, Global navigation satellite system – introduction, basic principles, GPS Trimble GeoXR – description,

software, demonstration of measurement and calculations.

3rd Test – Spatial polar method, setting-out elements

4th Homework – Interpolation of contour lines

7.GNSS – part 2: practical measuring in the field, comparison of results with other surveying methods.

8.Situation: measurement of the planimetry for special-purpose plan creation.

9.Tacheometry: tacheometric measurement for contour line plan creation.

10.Interior: measurement and drawing of an interior.

11.Setting-out: setting-out of an object using a total station.

12.Working with map: basic cartographic measurements and calculations, altitude measurement, measurement of volume and area. ASSESSMENT

Cíle studia:

Understanding of the problems of engineering surveying, basic geodetic methods and calculations used in civil engineering, possibilities of modern surveying.

Studijní materiály:

1. Schofield W., Breach M.: Engineering Surveying - Butterworth-Heinemann, 2011, ISBN 978-0-7506-6949-8.

2. Uren J., Price B.: Surveying for Engineers - Palgrave Macmillan, 2010, ISBN 978-0-230-22157-4.

3. Anderson, J.M. - Mikhail, E.M.: Surveying: Theory and Practice. McGraw-Hill New York, 1998, 1167 pages., Allan, A.L.: Practical Surveying and Computations.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/english/fs01/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2389406.html