Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geodézie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
154GED2 Z,ZK 5 2P+3C česky
Garant předmětu:
Martin Štroner
Přednášející:
Martin Štroner
Cvičící:
Martin Štroner
Předmět zajišťuje:
katedra speciální geodézie
Anotace:

Určování výšek (výšková bodová pole, výškové systémy, metody měření, přístroje a pomůcky pro technickou nivelaci). Geodetické polohové základy, souřadnicové systémy a mapová díla na území ČR. Metody podrobného polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování. Vytyčovací úlohy (kružnicové oblouky a jednoduché, objekty), určování výměr. Prvotní informace o katastru nemovitostí ČR, BIM, GNSS, Laserovém skenování, fotogrammetrii.

Požadavky:

Úspěšné složení zkoušky z předmětu Geodézie 1.

Osnova přednášek:

1. Geometrická nivelace I

2. Geometrická nivelace II + Hodnocení přesnosti měření na stanovisku

3. Trigonometrická metoda

4. Podrobné měření polohové

5. Vytyčování polohy

6. Geodetické základy

7. Určování výměr

8. Katastr nemovitostí ČR

9. Státní mapové dílo ČR

10. GNSS, laserové skenování, fotogrammetrie, DPZ

11. BIM

12. Přednáška APG (Ing. Jaroslav Kocián – GEFOS)

13. rezerva, opakování, informace ke zkoušce

Osnova cvičení:

1. Technická nivelace 1

2. Technická nivelace 2

3. Vteřinové teodolity

4. Polygonový pořad

5. Výpočty 1 / Polygonový pořad

6. Situace 1

7. Situace 2

8. Výpočty 2 / Situace

9. Kreslení / Situace

10. Vytyčování

11. Plocha

12. Opravy a zápočet

Cíle studia:

Úvodní informace o měření převýšení, polohovém měření a vytyčování, geodetických základech, katastru nemovitostí, státním mapovém díle ČR, dalších geodetických metodách a BIM.

Studijní materiály:

! Ratiborský, J.: Geodézie 20. Skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.

! Formanová, P. Kubín, T.: Geodézie 1, 2 (Návody na cvičení). 1. vyd.

Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s.

? Torge, W.: Geodesy. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2001. ISBN 3-11-017072-8

? Procházka, J.: Sylaby přednášek z Geodézie 2. Webové stránky K154. Praha 2016. 133 s.

Poznámka:
Další informace:
https://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/bc-geodezie/ged2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5659406.html