Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_MINFN volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALTI Algebraické struktury v teoretické informatice česky Předmět je vypsán
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů česky Předmět je vypsán
18DDS Dekompozice databázových systémů česky ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
01FIMA Finanční a pojistná matematika česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
01KOS Komprimované snímání česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů česky ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
18MEMC Metoda Monte Carlo česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
01MRMMI Metody pro řídké matice Předmět je vypsán
01SMF Moderní trendy v korporátních informačních technologiích česky Z 2 2 Předmět je vypsán
01NELO Nelineární optimalizace Předmět je vypsán
01PALG Pokročilá algoritmizace česky Předmět je vypsán
01PNL Pokročilé partie numerické lineární algebry Předmět je vypsán
01PMU Pravděpodobnostní modely učení česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01PSM1 Problémový seminář z matematické analýzy česky Z 2 0P+2S Předmět je vypsán
01PSM2 Problémový seminář z matematické analýzy 2 česky Předmět je vypsán
01PAMF Programování v assembleru na mainframe česky Z 2 2 Předmět je vypsán
01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01SUP Startupový projekt
Přemysl Rubeš 
česky Předmět je vypsán
01SMS1 Studentský matematický seminář 1 česky Předmět je vypsán
01SMS2 Studentský matematický seminář 2 česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
01TEH Teorie her ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
01UMF Úvod do mainframe česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
01UTS Úvod do teorie semigrup česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023601-NMSPMINFV.html