Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMTv aj povinné

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7ABBALP Algoritmizace a programování anglicky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBAF1 Anatomie a fyziologie I.
Anastasiya Lahutsina, Ksenia Sedova 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBAF2 Anatomie a fyziologie II.
Anastasiya Lahutsina, Ksenia Sedova 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBA3B Angličtina IIIB (část 2) anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice anglicky Z 1 1P Předmět je vypsán
F7ABBBP Bakalářská práce anglicky Z 6 8C Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc anglicky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7ABBBCH Biochemie anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBBLS Biologické signály anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBBLG Biologie anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBBB Biomechanika a biomateriály anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBCHM Chemie anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBEM Elektrická měřění anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBELF Elektrofyziologie anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBEO Elektronické obvody anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBESP Evidence, servis a pořizování zdravotnické techniky anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBFY1 Fyzika I. anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBFY2 Fyzika II. anglicky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět je vypsán
F7ABBFCH Fyzikální chemie anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBHE Hygiena a epidemiologie anglicky ZK 1 1P Předmět je vypsán
F7ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBITP Integrální počet anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBKT Komunikační technologie anglicky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBKZS Konvenční zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBLT Laboratorní technika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet anglicky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
F7ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika) anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II. (terapeutická technika) anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví anglicky KZ 1 1P Předmět je vypsán
F7ABBMEC Mechanika anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBMT Medicínská terminologie anglicky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7ABBMVP Metodologie výzkumné práce anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBMS Modelování a simulace anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBNMP Návrh a management projektu anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery anglicky Z,ZK 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů anglicky KZ 4 4L Předmět je vypsán
F7ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBPP První pomoc anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBPPM1 Práce s programovými prostředky (Matlab) I. anglicky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7ABBPPM2 Práce s programovými prostředky (Matlab) II. anglicky KZ 2 2C Předmět je vypsán
F7ABBPSL Psychologie anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBSPR1 Semestrální projekt I. anglicky KZ 1 1C Předmět je vypsán
F7ABBSPR2 Semestrální projekt II. anglicky KZ 4 4C Předmět je vypsán
F7ABBSBP Seminář k bakalářské práci anglicky Z 1 1C Předmět je vypsán
F7ABBSM Senzory v medicíně anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika anglicky Z,ZK 5 2P+3L Předmět je vypsán
F7ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7ABBTEL Teoretická elektrotechnika anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBZP Základy patologie anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7ABBUSS Úvod do signálů a systémů anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABBROP Řízená odborná praxe anglicky Z 2 80XH Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020628-F7ABB_POV_20.html