Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

LDZ povinné 19

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. česky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBLBP Bakalářská práce
Lenka Fialová, Tomáš Hložek 
česky Z 6 160ZP Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PBLBCH1 Biochemie I. česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLBCH2 Biochemie II. česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLEVZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBLFYZ Fyzika česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBLGEN Genetika česky Z,ZK 2 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBLHTS1 Hematologie a transfuzní služba I.
Miloš Bohoněk, Dominik Kutáč, Ludmila Landová, Tatjana Markovina 
česky Z 5 2P+3L Předmět je vypsán
F7PBLHTS2 Hematologie a transfuzní služba II.
Miloš Bohoněk, Miroslava Kricnerová, Tatjana Markovina 
česky Z,ZK 4 2P+3L Předmět je vypsán
F7PBLHHT Histologie a histologické techniky
Richard Becke, Jana Hudzietzová, Jiří Uhlík 
česky Z,ZK 5 2P+3L Předmět je vypsán
F7PBLILP Individuální letní praxe (biochemie) česky Z 4 4XT Předmět je vypsán
F7PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBLKBCH1 Klinická biochemie I. česky Z 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLKBCH2 Klinická biochemie II. česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLKGE Klinická genetika
Antonín Šípek 
česky Z,ZK 3 5P+5C Předmět je vypsán
F7PBLKIM Klinická imunologie česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLKMB Klinická mikrobiologie česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLLPR Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) česky Z 9 40XD Předmět je vypsán
F7PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie česky Z 2 40XH Předmět je vypsán
F7PBLLPG Laboratorní praxe - genetika a molekulární biologie česky Z 4 80XH Předmět je vypsán
F7PBLLPHT Laboratorní praxe - hematologie a transfuziologie česky Z 4 80XH Předmět je vypsán
F7PBLLPI Laboratorní praxe - imunologie česky Z 4 80XH Předmět je vypsán
F7PBLLPM Laboratorní praxe - mikrobiologie česky Z 2 40XH Předmět je vypsán
F7PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
F7PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky Z 2 1P Předmět je vypsán
F7PBLMIM Mikroskopické metody česky Z 2 1P+2L Předmět je vypsán
F7PBLMOB Molekulární biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLCHLV Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
Danuše Andrisová, Miriam Hošková, Martina Turchichová 
česky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět je vypsán
F7PBLOMB Obecná mikrobiologie česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLOBM Odběry biologického materiálu česky Z 1 0.5C Předmět je vypsán
F7PBLOPL Organizace a provoz laboratoře
Lucie Poláková, Ondřej Pošta 
česky Z 2 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky KZ 4 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBLPPO První pomoc česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBLZLZ Příprava na zkoušku pro práci s laboratorními zvířaty
Milada Šírová 
česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
F7PBLRAO Radiační ochrana česky Z,ZK 1 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBLSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 1S Předmět je vypsán
F7PBLSL Soudní lékařství česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
F7PBLSLP Správná laboratorní praxe česky Z,ZK 3 1P+2S Předmět je vypsán
F7PBLSMJ Systém managementu jakosti v laboratoři česky Z 1 1P+1S Předmět je vypsán
F7PBLVMOVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví česky Z,ZK 5 5P+15L Předmět je vypsán
F7PBLZBF Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBLZPK Zdravotnická psychologie a komunikace česky Z 2 2P+1S Předmět je vypsán
F7PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBLZACH Základy analytické chemie
Danuše Andrisová, Martina Turchichová 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLZF Základy farmakologie a radiofarmakologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBLZII Základy imunologie a imunochemie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLZLT Základy laboratorní techniky česky Z 1 2L Předmět je vypsán
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBLZPA Základy patologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7PBLZRF Základy radiobiologie a fotobiologie česky Z,ZK 1 1P+1L Předmět je vypsán
F7PBLZTXL Základy toxikologie česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
F7PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví česky KZ 1 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019567-F7PBL_POV_19.html