Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravotnická psychologie a komunikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLZPK Z 2 2P+1S česky
Garant předmětu:
Dana Rebeka Ralbovská
Přednášející:
Dana Rebeka Ralbovská
Cvičící:
Monika Donevová, Dana Rebeka Ralbovská
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studentům jsou poskytnuty teoretické znalosti základních psychologických postupů při komunikaci s pacienty s různým druhem a stupněm poškození zdraví, návody, jak zvládat náročné situace v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících a také je zdůrazněna problematika důležitost péče o duševní stav zdravotnických pracovníků.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů.

2. Zpracování power pointové prezentace na zadané téma.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Test bude obsahovat 10 otázek a následně student odpovídá formou volných odpovědí. Podmínkou je 50% úspěšnost.

Osnova přednášek:

Témata přednášek

1. Úvod do zdravotnické psychologie. Psychologie nemoci. Potřeby člověka ve zdraví a nemoci. Autoplastický obraz nemoci.

2. Základní psychické funkce a jejich poruchy.

3. Osobnost. Faktory působící na vývoj osobnosti. Poruchy osobnosti.

4. Poruchy paměti. Demence.

5. Změny v prožívání a chování pacientů během krizových situací (hospitalizace, oznámení infaustní prognózy zdravotního stavu, psychická příprava pacienta na diagnostické a léčebné postupy). Nemoc jako náročná životní situace.

6. Problematika agresivity.

7. Úroveň chování zdravotníků k nemocným. Základy komunikace. Verbální a neverbální složky komunikace. Komunikační proces. Multikulturní komunikace.

8. Psychologický přístup k handicapovanému pacientovi. Augmentativní komunikace.

9. Bolest a strach. Psychologické metody ke snižování bolesti a strachu z bolesti u nemocných dětí i dospělých v rámci diagnostických a léčebných postupů. Specifika přístupu k dětskému pacientovi.

10. Psychologický přístup k seniorům. Problematika smrti a umírání.

11. Psychologie učení, motivace k změně chování a základy edukace.

12. Stres a syndrom vyhoření. Mobbing. Bossing. Syndrom pomocníka.

13. Základy psychoterapie. Aplikační oblasti psychoterapie.

14. Zvládání stresu a antistresové techniky. Time management jako faktor prevence stresu.

Osnova cvičení:

Témata cvičení

1. Rozvoj sociálních dovedností.

2. Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností.

3. Praktický nácvik profesionálního přístupu k pacientům se sluchovým postižením, zrakovým postižením, s pohybovým postižením.

4. Praktický nácvik profesionálního přístupu ke geriatrickým pacientům, se syndromem demence, po poranění mozku.

5. Praktický nácvik profesionální komunikace s dětským pacientem, dlouhodobě hospitalizovaným dítětem v předškolním věku, pacientem s autismem.

6. Praktický nácvik antistresových programů, zvládání stresu. Copingové strategie.

7. Praktický nácvik asertivního stylu jednání.

Cíle studia:

V rámci přednášek se studenti průběžně seznámí s problematikou psychologie nemocných, se psychickými stavy v rámci diagnosticko-terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

. MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2339-6.

. ZACHAROVÁ, Eva a kol. Zdravotnická psychologie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2068-5.

. BERAN, Jiří a kol. Lékařská psychologie pro praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1125-6.

Doporučená literatura:

. VODÁČKOVÁ, Daniela a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-262-0212-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-234
Donevová M.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-234
Donevová M.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
místnost KL:K-232
Ralbovská D.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5855506.html