Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Odběry biologického materiálu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLOBM Z 1 0.5C česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět vychází z platných kompetencí nelékařských profesí (vyhl. č. 55/2011 Sb.) a zaměřuje se na zvládnutí jednotlivých ošetřovatelských znalostí a dovedností potřebných pro profesi zdravotního laboranta.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

1. Přípustná je jedna absence ze závažných důvodů (nemoc, rodinná událost). Absenci lze nahradit třemi možnými způsoby po dohodě s vyučujícím: s jinou paralelkou probírající stejné téma nebo přezkoušením nebo obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena.

2. Úspěšná realizace dvou zadaných praktických úloh v průběhu semestru.

3. Minimum pro udělení absolutoria z každého testu je 50 % správných odpovědí. Posluchač musí absolvovat i testy týdne, ve kterém absentoval na cvičení. Průběžné testy se píší jenom jednou, tj. bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má průměr z průběžných testů více než 80 %. Zápočtový test obsahuje 20 otázek, pro udělení zápočtu student musí mít 80 % správných odpovědí.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

•Preanalytická fáze – odběry biologického materiálu, možnosti odběru biol. materiálu neinvazivní cestou, zásady.

•Odběry biologického materiálu invazivní cestou – odběry kapilární krve, odběry venózní krve.

•Orientační vyšetření biologického materiálu semikvantitativními metodami.

•Péče o periferní a centrální žilní vstup, zásady manipulace, odběry z invazivních vstupů.

•Přejímání, kontrolování, ukládání léčivých přípravků, manipulace s nimi a zajišťování jejich dostatečné zásoby.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: obecná část. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3419-4.

•VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.

Studijní pomůcky:

Laboratoř ošetřovatelství – pomůcky pro odběry biologického materiálu, přístroje pro bed side a orientační vyšetření biologického materiálu, osobní ochranné pomůcky.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-206
Dingová Šliková M.
10:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Dingová Šliková M.
12:00–13:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Dingová Šliková M.
16:00–17:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-206
Dingová Šliková M.
12:00–13:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5856806.html