Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - nástup ke studiu 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24

Studijní plán: Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. Z 5 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBLEVZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBLFYZ Fyzika Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBLCHLV Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
Danuše Andrisová, Miriam Hošková, Martina Turchichová 
Z,ZK 6 2P+2C+2L Z povinný předmět
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBLZBF Zdravotnická biofyzika Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PBLZPK Zdravotnická psychologie a komunikace Z 2 2P+1S Z povinný předmět
F7PBLOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) Z 3 2S Z povinně volitelný předmět
F7PBLOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci) Z 3 2S Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBLBCH1 Biochemie I.
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBLILP Individuální letní praxe (biochemie)
 
Z 4 4XT L povinný předmět
F7PBLMIM Mikroskopické metody
 
Z 2 1P+2L L povinný předmět
F7PBLOMB Obecná mikrobiologie
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBLOBM Odběry biologického materiálu
 
Z 1 0.5C L povinný předmět
F7PBLOPL Organizace a provoz laboratoře
 
Z 2 1P+1L L povinný předmět
F7PBLPPO První pomoc
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBLZACH Základy analytické chemie
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBLZLT Základy laboratorní techniky
 
Z 1 2L L povinný předmět
F7PBLZRF Základy radiobiologie a fotobiologie
 
Z,ZK 1 1P+1L L povinný předmět
F7PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 2P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLBCH2 Biochemie II. Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLHTS1 Hematologie a transfuzní služba I.
Miloš Bohoněk, Dominik Kutáč, Ludmila Landová, Tatjana Markovina 
Z 5 2P+3L Z povinný předmět
F7PBLHHT Histologie a histologické techniky
Richard Becke, Jana Hudzietzová, Jiří Uhlík 
Z,ZK 5 2P+3L Z povinný předmět
F7PBLKMB Klinická mikrobiologie Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLZF Základy farmakologie a radiofarmakologie ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBLZII Základy imunologie a imunochemie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLZPA Základy patologie ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice Z 2 1P+1C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLGEN Genetika
 
Z,ZK 2 2P+2C L povinný předmět
F7PBLHTS2 Hematologie a transfuzní služba II.
 
Z,ZK 4 2P+3L L povinný předmět
F7PBLKBCH1 Klinická biochemie I.
 
Z 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBLKIM Klinická imunologie
 
Z,ZK 3 2P+2L L povinný předmět
F7PBLLPR Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie)
 
Z 9 40XD L povinný předmět
F7PBLRAO Radiační ochrana
 
Z,ZK 1 1P+1C L povinný předmět
F7PBLSBP Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 1S L povinný předmět
F7PBLSLP Správná laboratorní praxe
 
Z,ZK 3 1P+2S L povinný předmět
F7PBLSMJ Systém managementu jakosti v laboratoři
 
Z 1 1P+1S L povinný předmět
F7PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie
 
KZ 2 2P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 3 2P+2C Z povinný předmět
F7PBLKBCH2 Klinická biochemie II. Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje Z,ZK 3 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu Z 2 1P Z povinný předmět
F7PBLMOB Molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika KZ 4 1P+2C Z povinný předmět
F7PBLZLZ Příprava na zkoušku pro práci s laboratorními zvířaty
Milada Šírová 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBLSL Soudní lékařství KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBLZTXL Základy toxikologie Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLBP Bakalářská práce
 
Z 6 160ZP L povinný předmět
F7PBLKGE Klinická genetika
 
Z,ZK 3 5P+5C L povinný předmět
F7PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie
 
Z 2 40XH L povinný předmět
F7PBLLPG Laboratorní praxe - genetika a molekulární biologie
 
Z 4 80XH L povinný předmět
F7PBLLPHT Laboratorní praxe - hematologie a transfuziologie
 
Z 4 80XH L povinný předmět
F7PBLLPI Laboratorní praxe - imunologie
 
Z 4 80XH L povinný předmět
F7PBLLPM Laboratorní praxe - mikrobiologie
 
Z 2 40XH L povinný předmět
F7PBLVMOVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
 
Z,ZK 5 5P+15L L povinný předmět
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1043830682505.html