Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - nástup ke studiu 19/20, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. Z 5 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PBLEVZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2P Z povinný předmět
F7PBLFYZ Fyzika Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBLCHLV Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
Danuše Andrisová, Miriam Hošková, Martina Turchichová 
Z,ZK 6 2P+2C+2L Z povinný předmět
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PBLZBF Zdravotnická biofyzika Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PBLZPK Zdravotnická psychologie a komunikace Z 2 2P+1S Z povinný předmět
F7PBLOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) Z 3 2S Z povinně volitelný předmět
F7PBLOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci) Z 3 2S Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II. Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
F7PBLBCH1 Biochemie I. Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBLILP Individuální letní praxe (biochemie) Z 4 4XT L povinný předmět
F7PBLMIM Mikroskopické metody Z 2 1P+2L L povinný předmět
F7PBLOMB Obecná mikrobiologie Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBLOBM Odběry biologického materiálu Z 1 0.5C L povinný předmět
F7PBLOPL Organizace a provoz laboratoře
Lucie Poláková, Ondřej Pošta 
Z 2 1P+1L L povinný předmět
F7PBLPPO První pomoc KZ 2 1P+1C L povinný předmět
F7PBLZACH Základy analytické chemie
Danuše Andrisová, Martina Turchichová 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBLZLT Základy laboratorní techniky Z 1 2L L povinný předmět
F7PBLZRF Základy radiobiologie a fotobiologie Z,ZK 1 1P+1L L povinný předmět
F7PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví KZ 1 2P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLBCH2 Biochemie II. Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLHTS1 Hematologie a transfuzní služba I.
Miloš Bohoněk, Dominik Kutáč, Ludmila Landová, Tatjana Markovina 
Z 5 2P+3L Z povinný předmět
F7PBLHHT Histologie a histologické techniky
Richard Becke, Jana Hudzietzová, Jiří Uhlík 
Z,ZK 5 2P+3L Z povinný předmět
F7PBLKMB Klinická mikrobiologie Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLZF Základy farmakologie a radiofarmakologie ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBLZII Základy imunologie a imunochemie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLZPA Základy patologie ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice Z 2 1P+1C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLGEN Genetika Z,ZK 2 2P+2C L povinný předmět
F7PBLHTS2 Hematologie a transfuzní služba II.
Miloš Bohoněk, Miroslava Kricnerová, Tatjana Markovina 
Z,ZK 4 2P+3L L povinný předmět
F7PBLKBCH1 Klinická biochemie I. Z 4 2P+2L L povinný předmět
F7PBLKIM Klinická imunologie Z,ZK 3 2P+2L L povinný předmět
F7PBLLPR Laboratorní praxe (hematologie a transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunolgie) Z 9 40XD L povinný předmět
F7PBLRAO Radiační ochrana Z,ZK 1 1P+1C L povinný předmět
F7PBLSBP Seminář k bakalářské práci Z 1 1S L povinný předmět
F7PBLSLP Správná laboratorní praxe Z,ZK 3 1P+2S L povinný předmět
F7PBLSMJ Systém managementu jakosti v laboratoři Z 1 1P+1S L povinný předmět
F7PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie KZ 2 2P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 3 2P+2C Z povinný předmět
F7PBLKBCH2 Klinická biochemie II. Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje Z,ZK 3 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu Z 2 1P Z povinný předmět
F7PBLMOB Molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika KZ 4 1P+2C Z povinný předmět
F7PBLZLZ Příprava na zkoušku pro práci s laboratorními zvířaty
Milada Šírová 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PBLSL Soudní lékařství KZ 2 1P Z povinný předmět
F7PBLZTXL Základy toxikologie Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PBLBP Bakalářská práce
Lenka Fialová, Tomáš Hložek 
Z 6 160ZP L povinný předmět
F7PBLKGE Klinická genetika
Antonín Šípek 
Z,ZK 3 5P+5C L povinný předmět
F7PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie Z 2 40XH L povinný předmět
F7PBLLPG Laboratorní praxe - genetika a molekulární biologie Z 4 80XH L povinný předmět
F7PBLLPHT Laboratorní praxe - hematologie a transfuziologie Z 4 80XH L povinný předmět
F7PBLLPI Laboratorní praxe - imunologie Z 4 80XH L povinný předmět
F7PBLLPM Laboratorní praxe - mikrobiologie Z 2 40XH L povinný předmět
F7PBLVMOVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví Z,ZK 5 5P+15L L povinný předmět
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1043830682505.html