Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra fyziky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BEV002AKA Acoustic Applications anglicky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
XEP02ABIO Advanced Biosensor anglicky ZK 4 2p+1c Předmět je vypsán
XP02AME Aktivní metody v akustice
 
ZK 2P Předmět není vypsán
XP02AMA Aktivní metody v akustice ZK 4 2P Předmět je vypsán
BV002AKA Akustické aplikace česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
A5M02AKA Akustické aplikace KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
BV002ASF Astrofyzika česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE4B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE3B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE2B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
AE1B02BAP Bachelor Project
 
Z 20 28s Předmět není vypsán
BAB02BFY Biofyzika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
XP02BFY Biofyzika
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BEAM02BIO Biosensors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BAM02BIO Biosenzory česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství česky Z,ZK 3 2P+1L Předmět je vypsán
XP02DP Diagnostika plazmatu ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
AE1M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE2M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE3M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
AE4M02DIP Diploma Thesis
 
Z 25 36s Předmět není vypsán
BV002EKE Ekologie a ekotechnika česky KZ 3 2P+1L Předmět je vypsán
XP02EVA Elektrické výboje a jejich aplikace ZK 4 3P Předmět je vypsán
BEV002EKE Environmental Engineering anglicky KZ 3 2P+1L Předmět je vypsán
BEV002ZIP Environmental Science anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
B3B02FY1A Fyzika 1 česky Z,ZK 7 4P+1L+2C Předmět je vypsán
BD5B02FY1 Fyzika 1 česky Z,ZK 7 14KP+6KC Předmět je vypsán
B2B02FY1 Fyzika 1 česky Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět je vypsán
B3B02FY1 Fyzika 1 česky Z,ZK 6 4P+1L+2C Předmět je vypsán
B1B02FY1 Fyzika 1 česky Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět je vypsán
A8B02PH1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
B2B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
BD5B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 14KP+6KC Předmět je vypsán
B3B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 6 3P+1L+2C Předmět je vypsán
B1B02FY2 Fyzika 2 česky Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
A8B02PH2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
BV002FPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
XPE02FPL Fyzika pevných látek anglicky ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
XP02FPL Fyzika pevných látek ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii česky Předmět je vypsán
BV002FEN Fyzika pro elektroenergetiku česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
XP02FPT Fyzika pro terapii
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
FY. ČTVRTKY Fyzikální čtvrtky
 
Předmět je vypsán
BV002FC Fyzikální čtvrtky
 
česky Z 1 2P Z 1 2P Předmět není vypsán
XP02HS Hlukové studie
 
ZK 4 1P Předmět je vypsán
BEV002UAK Introduction to Acoustics anglicky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
BEV002UFL Introduction to Laser Physics anglicky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
XP02MHD Magnetohydrodynamika, Horké plazma ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02MPF Moderní metody počítačové fyziky
 
Z,ZK 2 Předmět není vypsán
BE5B02PH1 Physics 1 anglicky Z,ZK 8 4P+1L+2C Předmět je vypsán
BE5B02PH2 Physics 2 anglicky Z,ZK 7 3P+1L+2C Předmět je vypsán
BEAM02FPT Physics for Diagnostics and Therapy anglicky Předmět je vypsán
BEV002FEN Physics for Electroenergetics
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE4B02FYA Physics for Informatics
 
Z,ZK 8 4+2L Předmět není vypsán
XP02PT Plazmové technologie
 
ZK 4 2P Předmět není vypsán
BV002PT Praktická typografie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
BD1B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět není vypsán
B0M02IND Projekt individuální
 
Z 6 4L Předmět je vypsán
B0B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět je vypsán
A0M02IND Projekt individuální
 
Z 6 4L Předmět není vypsán
A0B02IND Projekt individuální
 
Z 5 4L Předmět není vypsán
B0B02PMT Projekt v týmu
 
Z 5 2+2s Předmět je vypsán
B0M02PMT Projekt v týmu
 
Z 5 2+2s Předmět je vypsán
BE0B02RM1 Review of Mathematics 1 anglicky Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BE0B02RM2 Review of Mathematics 2 anglicky Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BE0B02RP1 Review of Physics 1 anglicky Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BE0B02RP2 Review of Physics 2 anglicky Z,ZK 8 4p+4s Předmět je vypsán
BEV002FPL Solid State Physics
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BV002SF Statistická fyzika Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02SF Statistická fyzika Z,ZK 4 3P+1S Předmět není vypsán
BV002TF1 Teoretická fyzika 1 Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
XP02TF1 Teoretická fyzika 1 Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
BV002TF2 Teoretická fyzika 2 Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
XP02TF2 Teoretická fyzika 2 Z,ZK 4 3P+1C Předmět je vypsán
XP02TZP Teorie zvukového pole ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02UZ Ultrazvuk ZK 4 2P Předmět je vypsán
BV002VNP Vlny a nestability v plazmatu Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02VNP Vlny a nestability v plazmatu Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
XP02VPA1 Vybrané partie z fyziky A1 ZK 4 2P Předmět je vypsán
XP02VPA2 Vybrané partie z fyziky A2
 
ZK 4 2P Předmět není vypsán
XP02VPB Vybrané partie z fyziky B
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
XP02VPO Vybrané partie z optiky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
XP02ZFP Základy fyziky plazmatu ZK 4 3P Předmět je vypsán
BV002UAK Úvod do akustiky česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
B0B02UAK Úvod do akustiky česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
XP02UEF Úvod do elektrofyziologie
 
Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
XP02UFL Úvod do fyziky laseru ZK 4 2P Předmět je vypsán
BV002UFL Úvod do fyziky laserů česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
BV002ZIP Životní prostředí česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra13102.html