Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teoretická fyzika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP02TF1 Z,ZK 4 3P+1C
Garant předmětu:
Petr Kulhánek
Přednášející:
Petr Kulhánek
Cvičící:
Antonín Krpenský, Petr Kulhánek
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět Teoretická fyzika 1 je základem k pochopení následujících přednášek a současně první částí čtyřdílného cyklu teoretické fyziky. Hlavním cílem je teoretická mechanika - osvojení si pohybových rovnic v křivočarých souřadnicích.

Požadavky:

žádné, první díl čtyřdílné přednášky

Osnova přednášek:

1.Zobecněné souřadnice a hybnosti. Stav systému, konfigurační prostor.

2.Pohybové rovnice: Hamiltonův variační princip, Lagrangeovy rovnice.

3.Zákony zachování v přírodě: zobecněná hybnost, zobecněná energie, fázový prostor.

4.Hamiltonovy kanonické rovnice, Hamiltonova funkce.

5.Poissonova formulace pohybových rovnic. Poissonovy rovnice. Lieova algebra.

6.Nelineární dynamické systémy: Řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

7.Bifurkace. Rovnice stability a fázový portrét. Ljapunova stabilita.

8.Atraktory, podivné atraktory..

9.Chaotické množiny, deterministický chaos.

10.Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

11.Pohyb nabitých částic, teorie driftů, adiabatické invarianty.

12.Magnetká zrcadla, tokamaky, stelarátory.

13.Pohyb částic v magnetickém dipólu

14.Pohyb částic v magnetickém poli Země.

Osnova cvičení:

zobecněné souřadnice

Lagrangeovy rovnice, příklady

Hamiltonovy rovnice, příklady

Poissonovy rovnice, příklady

zákony zachování

evoluční rovnice

stability a nestabilita

ukázky atraktorů

řešení různých typů rovnic

metoda potenciálu

diferenční schémata

pohyb nabitých částic

Cíle studia:

Seznámit se s základy teoretické mechaniky nutnými pro studium dalších oborů.

Studijní materiály:

[1] P. Kulhánek: vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA 2017

[2] E. M. Lifshitz, L. D. Landau: Course of Theoretical Physics: Mechanics, Pergamon Press, 2003

Poznámka:
Další informace:
www.aldebaran.cz/studium/tf/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11508104.html