Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Statistická fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP02SF Z,ZK 4 3P+1S
Garant předmětu:
Petr Kulhánek
Přednášející:
Antonín Krpenský, Petr Kulhánek
Cvičící:
Antonín Krpenský, Petr Kulhánek
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je věnován základům statistické fyziky. Jde o třetí díl čtyřdílného cyklu teoretické fyziky.

Požadavky:

Teoretická fyzika 1

Osnova přednášek:

1.Základní principy: distribuční funkce, střední hodnota, střední kvadratická fluktuace

2.Liouvillův teorém. Gibbsovo rozdělení.

3.Termodynamické potenciály: entalpie, volná energie, grandkanonický potenciál.

4.Chemický potenciál, entropie a pravděpodobnost.

5.Statisticé rozdělení: Boltzmannovo a Maxwellovo rozdělení.

6.Fermiho-Diraovo a Boseho-Einsteinovo rozdělení.

7.Vlastnosti rozdělení a jednoduché příklady (záření černého tělesa, ideální plyn).

8.Kovy, neutronové hvězdy.

9.Feromagnetika a antiferomagnetika: Isingův a Heisenbergův model.

10.Supravodivost.

11.Degenerované fermionové systémy, bosonový kondenzát.

12.Monte Carlo metody.

13.nerovnovážná statistika

14.Momentová rovnice, přechod ke kontinuu.

Osnova cvičení:

termodynamické potenciály

stavová rovnice ideálního plynu

další stavové rovnice

rotační a vibrační spektra

Planckův zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon

stavová rovnice fermionového plynu

ukázky Monte Carlo výpočtů

Cíle studia:

Seznámit se s základy statistické fyziky dle osnovy.

Studijní materiály:

1. P. Kulhánek: Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA 2017

2. E. M. Lifshitz, L. D. Landau. Course in theoretical Physics 5: Statistical Physics, Elsewier Science, 2003

Poznámka:
Další informace:
www.aldebaran.cz/studium/tf/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C3-132
Kulhánek P.
Krpenský A.

09:15–11:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
místnost T2:C3-132
Kulhánek P.
Krpenský A.

11:45–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-132

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11508004.html