Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Akustické aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BV002AKA KZ 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Ondřej Jiříček
Přednášející:
Marek Brothánek, Ondřej Jiříček
Cvičící:
Marek Brothánek, Ondřej Jiříček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět poskytuje přehled aplikací z různých oblastí akustiky. Úvodní část je věnována akustickým měřením, jak základům měření akustických veličin, tak jejich využití pro hodnocení zvukových polí, charakteristiky zdrojů zvuku, stavební a prostorovou akustiku, hodnocení hlukové zátěže a urbanistickou akustiku. Dále jsou na řadě příkladů probírány principy snižování hluku a vibrací včetně aktivních metod. Závěrečná část je věnována ultrazvuku, jeho generování, měření a především jeho aplikacím v různých oblastech života.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02AKA

Požadavky:

Protokoly o měření, závěrečný test.

Osnova přednášek:

1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.

2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.

3. Akustická intenzita, akustický výkon, metody měření.

4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.

5. Prostorová a stavební akustika, dozvuk a zvuková izolace.

6. Akustické materiály, jejich měření.

7. Metody snižování hluku, základní principy.

8. Měření a snižování vibrací.

9. Systém norem v akustice, cejchovací metody.

10. Interakce akustických vln s prostředím, kvantové projevy ultrazvuku.

11. Měřící a zobrazovací metody s pomocí ultrazvuku.

12. Zpracování signálu pomocí povrchových akustických vln.

13. Užití ultrazvuku v medicíně: diagnostika a terapie.

14. Užití ultrazvuku ve strojírenství a technické diagnostice.

Osnova cvičení:

1. Úvod, decibely.

2. Měření akustického tlaku, zvukoměr.

3. Měření akustického výkonu.

4. Měření frekvenčních a směrových charakteristik zdrojů.

5. Měření doby dozvuku.

6. Měření akustické impedance materiálů.

7. Měření hluku.

8. Měření a analýza vibrací.

9. Cejchování zvukoměru.

10. Studium vzniku ultrazvuku při pronikání plynu malým otvorem, směrové vlastnosti snímače.

11. Ultrazvukové impulsní metody pro měření a diagnostiku.

12. Výkonový ultrazvuk.

13. Vizualizace ultrazvukového pole v kapalině.

14. Měření charakteristik ultrazvukových měničů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Jiříček O.: Úvod do akustiky, skriptum

2. Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997

3. Fahy F.: Sound Intensity, E&FN Spon 1995

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002AKA
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:H1-129
Jiříček O.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Akustická učebna
místnost T2:H1-129
Brothánek M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Akustická učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5847506.html