Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika pro diagnostiku a terapii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAM02FPT Z,ZK 6 2P+2L česky
Garant předmětu:
Vratislav Fabián
Přednášející:
Vratislav Fabián, Ladislav Oppl, Jan Vrba
Cvičící:
Vratislav Fabián, Jaroslav Jíra, Yegor Mikhailov, Ladislav Oppl, Jan Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V rámci tohoto předmětu se studenti v prvních sedmi přednáškách seznámí s problematikou civilizačních chorob pohybového ústrojí a léčby bolesti pohybového aparátu. Velký prostor je věnován elektroterapeutickým metodám, terapeutickému ultrazvuku a fototerapii. Dále jsou probírány pokročilé neurorehabilitační metody, zejména metody transkraniální stimulace mozku (repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku - rTMS, transkraniální elektrická stimulace mozku - tDCS a elektrokonvulzivní terapie - ECT)

Ve druhé polovině semestru je věnována pozornost možnostem využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii (např. RTG, protonová terapie, radioterapie atd.).

Požadavky:

Studenti během semestru vypracovávají domácí úkoly a absolvují průběžné písemné testy. Zkoušku skládají písemnou i ústní formou.

Osnova přednášek:

1. Úvod, využití elektromagnetického pole ve fyzikální terapii.

2. Fyzikální terapie ? základní mechanismy účinku, indikace a kontraindikace.

3. Elektroterapie nf proudy.

4. Elektroterapie vf proudy a vf ohřev ve fyzioterapii.

5. Fototerapie.

6. Mechanoterapie, léčebný ultrazvuk.

7. Nové metody v léčebné rehabilitaci a protetika, motory ve zdravotnictví.

8. Využití ionizujícího EM záření v lékařské diagnostice a terapii.

9. Radioterapie.

10. Protonová terapie.

11. Výpočetní systémy pro plánování radioterapie.

12. Radioterapeutické simulátory.

13. RTG a kobaltové ozařovače.

14. Kombinace radioterapie s chemoterapií, imunoterapií a hypertermií.

Osnova cvičení:

1. Úvod, seznámení s laboratorním řádem, bezpečnost práce

2. Elektroterapie - měření na elektroterapeutickém přístroji NEUROTON 926

3. Magnetoterapie - měření magnetoterapeutických přístrojů

4. Terapeutický ultrazvuk - měření na terapeutickém ultrazvukovém přístroji SONOSTAT

5. Fototerapie - měření spektrálních charakteristik různých zdrojů světla

6. Měření na motodlaze

7. První zápočtový test

8. až 13. Ionizující záření - laboratorní cvičení a exkurze na odborná pracoviště

14. Druhý zápočtový test

Cíle studia:

Cílem studia je seznámení se základními fyzikálními terapiemi, které se používají při léčbě pohybového ústrojí, zejména při léčbě bolesti pohybového aparátu. Dále pak seznámení a možnostmi využití ionizujícího elektromagnetického pole v lékařské diagnostice a terapii.

Studijní materiály:

[1] Poděbradský, J., Poděbradská, R.: Fyzikální terapie Manuál a algoritmy. Grada. 2009.

[2] Watson, T.: Electrotherapy: evidence-based practice, 12e (Physiotherapy Essentials). Churchill Livingstone, Elsevier. 2008.

[3] Vrba, J.: Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. Skriptum ČVUT, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAM02FPT
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B2-39e
Oppl L.
Mikhailov Y.

07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-84
Oppl L.
Jíra J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
místnost T2:C2-84
Oppl L.
Mikhailov Y.

07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
místnost T2:B2-39e
Oppl L.
Jíra J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-84
Vrba J.
Fabián V.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5437506.html