Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika pro elektroenergetiku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BV002FEN Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jakub Cikhardt
Přednášející:
Jakub Cikhardt, Pavel Kubeš
Cvičící:
Jakub Cikhardt, Pavel Kubeš
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přednáška obsahuje partie fyziky vybrané pro studenty silnoproudých oborů. Pojednává o fyzikálních základech doutnavých, obloukových, jiskrových a korónových výbojů a jejich aplikacích. Je probírána problematika jaderné štěpné a fúzní energetiky. Součástí cvičení jsou mj. i dvě exkurze na fyzikální pracoviště AV ČR.

Požadavky:

Vypracování jednoho referátu na volitelné téma.

Osnova přednášek:

1. Úvodní hodina, základy atomové a jaderné fyziky (Cikhardt)

2. Jiskrový výboj (Kubeš)

3. Kulové blesky (Kubeš)

4. Energetická bilance jaderných reakcí, štěpné reaktory (Wagner)

5. Demonstrace fúzní reakce v laboratoři katedry fyziky (Cikhardt)

6. Vlastnosti silných magnetických polí, magnetické dynamo (Kubeš)

7. Záření, spektra různých zdrojů (Cikhardt)

8. Měřící metody a přístroje používané v impulsní silnoproudé elektronice (Cikhardt)

9. Tokamak (Cikhardt/Entler)

10. Laser PALS – (Cikhardt)

11. Měřící metody a přístroje používané v jaderné diagnostice (Cikhardt)

12. Měření gama spekter (Cikhardt)

13. Konzultace, zápočet (Cikhardt)

Osnova cvičení:

1. Vlastnosti elektrických výbojů - doutnavý výboj, koróna, oblouk, (Cikhardt)

2. Vlastnosti bleskových výbojů a bouřkové činnosti (Kubeš)

3. Fyzika Magnetických pinčů (Kubeš)

4. Termonukleární fúze (Kubeš)

5. Vývoj hvězd a vývoj vesmíru (Kubeš)

6. Elektrický oblouk (Cikhardt)

7. Impulzní silnoproudá elektronika (Cikhardt)

8. Laboratorní magnetické pinče (Cikhardt)

9. Výkonové lasery (Cikhardt)

10. Urychlovače (Cikhardt)

11. Neutronová diagnostika (Cikhardt)

12. Obrazová diagnostika plazmatu

13. Náhradní měření (Cikhardt)

Cíle studia:

Seznámení se současným stavem poznání a výhledy do budoucna

Studijní materiály:

1. P. Kubeš, Impulsní silnoproudé výboje a jejich diagnostika, KF FEL ČVUT 2004, http://www.aldebaran.cz/studium.

2.Přednáškové prezentace

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002FEN
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C2-84
Cikhardt J.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
St
místnost T2:C2-84
Kubeš P.
Cikhardt J.

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Ucebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5848006.html