Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do akustiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B02UAK KZ 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Ondřej Jiříček
Přednášející:
Marek Brothánek, Ondřej Jiříček
Cvičící:
Marek Brothánek, Vojtěch Jandák, Ondřej Jiříček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět poskytuje ucelený přehled většiny oblastí akustiky. V úvodních přednáškách jsou probrány základní typy zvukových polí, jejich řešení a základní vlastnosti. Další kapitola se týká základů stavební a prostorové akustiky. Dále je zde úvod do fyziologické akustiky, psychoakustiky, hudební akustiky a hygienické legislativy. Poslední část se zabývá elastickými vlnami v pevných látkách, ultrazvukem, infrazvukem a metodami jejich měření.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02UAK

Požadavky:

Vypracování referátu z laboratorních úloh, závěrečný test.

Osnova přednášek:

1. Zvuk, základní akustické veličiny.

2. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru, interference a difrakce.

3. Základní typy zdrojů zvuku a jejich vlastnosti.

4. Základy prostorové akustiky.

5. Základy stavební akustiky, hodnocení akustické kvality sálů.

6. Hluk, jeho měření a hodnocení, vibrace a jejich měření.

7. Fyziologická akustika, legislativa, hlukové studie.

8. Časově proměnné zvukové pole, akustický impuls.

9. Psychoakustika, hudební akustika.

10. Elastické vlny v pevných látkách, jejich vlastnosti a šíření.

11. Fyzika anizotropních prostředí, piezoelektrický jev.

12. Generování a příjem elastických vln.

13. Ultrazvuk, infrazvuk.

14. Zvuk a světlo.

Osnova cvičení:

1. Úvod, hladinové vyjádření akustických veličin.

2. Zvuková pole základních zdrojů.

3. Akustický tlak a intenzita.

4. Měření tlaku, frekvenční analýza.

5. Frekvenční analýza, 1/3 oktávy.

6. FFT a další analýzy.

7. Příklady interference a zvukových polí v uzavřených prostorech.

8. Měření odrazu

9. Vibrační měření.

10. Nestacionární zvukové pole.

11. Měření nestacionárního hluku.

12. Základní vlastnosti ultrazvuku.

13. Měniče pro ultrazvuk.

14. Měření ultrazvukových polí.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Jiříček O., Úvod do akustiky, skriptum ČVUT, 2001

2. Kyncl J., Kolmer F., Prostorová akustika, SNTL, 1982

3. Smetana C. a kol., Hluk a vibrace - měření a hodnocení, Sdělovací technika, 1998

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=4656
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C2-84
Jiříček O.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Ucebna
místnost T2:H1-129
Brothánek M.
Jandák V.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Akustická učebna
místnost T2:H1-27
Brothánek M.
Jandák V.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Akustická
místnost T2:H1-27a
Brothánek M.
Jandák V.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Akustická laboratoř
Čt
místnost T2:H1-129
Brothánek M.
Jandák V.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Akustická učebna
místnost T2:H1-129
Brothánek M.
Jandák V.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Akustická učebna
místnost T2:H1-27
Brothánek M.
Jandák V.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Akustická
místnost T2:H1-27
Brothánek M.
Jandák V.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Akustická
místnost T2:H1-27a
Brothánek M.
Jandák V.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Akustická laboratoř
místnost T2:H1-27a
Brothánek M.
Jandák V.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Akustická laboratoř

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4704306.html