Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B02FY2 Z,ZK 7 3P+1L+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B2B02FY2 je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu B2B02FY1
Garant předmětu:
Petr Kulhánek
Přednášející:
Petr Koníček, Petr Kulhánek
Cvičící:
Václav Bára, Marek Brothánek, Milan Červenka, Vojtěch Jandák, Petr Koníček, Antonín Krpenský, Petr Kulhánek, Jakub Malíř, Vojtěch Munzar, Karel Řezáč, Ladislav Sieger, Martin Žáček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět Fyzika 2 navazuje na předmět Fyzika 1. V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy z fenomenologické a statistické termodynamiky. Na termodynamiku navazuje úvod do teorie vln. Studenti budou seznámeni se základními vlastnostmi vlnění a jeho popisu, přičemž výuka je vedena tak, aby si uvědomili univerzálnost popisu vlnění, bez ohledu na jeho charakter. Závěrečné přednášky jsou věnovány kvantové mechanice. Znalosti z předmětu Fyzika 2 mají studentům sloužit při studiu řady odborných oblastí, se kterými se setkají během studia. Nabyté znalosti z oblasti kvantové mechaniky jim pomohou orientovat se v nových technologiích a v základních principech fungování některých elektronických prvků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Termodynamické soustavy, stavové a procesní termodynamické veličiny, teplota, teplo, práce, vnitřní energie, ideální plyn, stavová rovnice, tepelná kapacita, 1. a 2. věta termodynamiky.

2.Pracovní cykly, tepelné motory, entropie, základy přenosu tepla (vedení, proudění, záření), rovnice vedení tepla, 3. věta termodynamiky, teplotní roztažnost, kinetická teorie plynů.

3.Druhy vln, základní pojmy (fázová rychlost, grupová rychlost, disipace a disperze vln, disperzní relace), obecná vlnová rovnice, Dopplerův jev. Vlnová rovnice elektromagnetického a akustického pole, šíření elektromagnetických a zvukových vln.

4.Konstruktivní a destruktivní interference, koherence, difrakce vln, Huygensův-Fresnelův princip, blízké a vzdálené pole.

5.Geometrická optika ? paprsková aproximace, světelný paprsek, Fermatův princip, odraz a lom, kritický odraz, tenké čočky.

6.Vlnová optika - Fresnelova a Fraunhoferova difrakce, interference světla.

7.Úvod do kvantové mechaniky - záření absolutně černého tělesa, fotoelektrický jev, Comptonův jev, Bohrův model atomu.

8.Základní principy kvantové mechaniky. Vlnová funkce (vlnové vlastnosti částic a de Broglieho hypotéza, Bornova pravděpodobnostní interpretace, vlastnosti vlnových funkcí).

9.Schrodingerova rovnice, příklady (volná částice, částice v potenciálové jámě, tunelový jev, harmonický oscilátor). Heisenbergovy relace neurčitosti.

10.Pohyb v centrálním poli. Kvantování momentu hybnosti. Kvantová čísla. Spin. Fermiony a bosony. Pauliho vylučovací princip.

11.Pásová teorie pevných látek (vodiče, polovodiče, izolanty).

12.Fyzikální princip laseru (spontánní a stimulovaná emise, inverzní populace).

13.Úvod do fyziky atomového jádra (složení atomového jádra a jeho vlastnosti, radioaktivita, jaderná energie).

14.Rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika, VUTIUM-PROMETHEUS, 2000.

2.Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprášil, B.: Mechanika, ACADEMIA, 2004.

3.Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, ACADEMIA, 2002.

4.Fyzika I a II - fyzikální praktikum, M. Bednařík, P. Koníček, O. Jiříček.

5.Physics I, S. Pekárek, M. Murla, Dept. of Physics FEE CTU, 1992.

6.Physics I - Seminars, M. Murla, S. Pekárek, Vydavatelství ČVUT, 1995.

1.7. Physics I - II, Laboratory manual, S. Pekárek, M. Murla, Vydavatelství ČVUT, 2002.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B02FY2
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C2-85
Sieger L.
12:45–14:15
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C4-365
Bára V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Cvičebna
Út
St
místnost T2:A3-413b
Žáček M.
Brothánek M.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:C3-337
Kulhánek P.
14:30–17:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:A3-414
Žáček M.
Brothánek M.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:C3-337
Kulhánek P.
14:30–17:00
(přednášková par. 2)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:A3-413d
Žáček M.
Brothánek M.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-413b
Brothánek M.
Žáček M.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:A3-414
Brothánek M.
Žáček M.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A3-413d
Brothánek M.
Žáček M.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Laboratoř
Čt
místnost T2:A3-413b
Červenka M.
Žáček M.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:C2-85
Bára V.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-86
Bára V.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:C2-86
Bára V.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvičebna
místnost T2:A3-414
Červenka M.
Žáček M.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A3-413b
Červenka M.
Žáček M.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:A3-413d
Červenka M.
Žáček M.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-414
Červenka M.
Žáček M.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A3-413d
Červenka M.
Žáček M.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:A3-413b
Žáček M.
Červenka M.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř K302
místnost T2:A3-414
Žáček M.
Červenka M.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:A3-413d
Žáček M.
Červenka M.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4718806.html