Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Environmental Engineering

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BEV002EKE KZ 3 2P+1L anglicky
Garant předmětu:
Štěpán Potocký
Přednášející:
Rudolf Bálek, Štěpán Potocký
Cvičící:
Rudolf Bálek, Štěpán Potocký
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Pozornost je věnována základním poznatkům z ekologie, stavu životního prostředí, jevům ovlivňujícím jeho kvalitu a udržitelnost. Stručně se probírají měřicí systémy, metody měření, monitoring a senzory environmentálních veličin. V laboratořích dochází k praktickému procvičení řady těchto měřicích metod.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet na základě odevzdání čtyř referátů z naměřených laboratorních úloh, úspěšné zvládnutí testu v době poslední přednášky a účast na venkovním měření.

Osnova přednášek:

1.Stav ŽP v ČR.

2.Environmentální problémy. Ekosystémy. Biodiversita.

3.Znečištění ovzduší. Hodnocení emisí a imisí.

4.Měřicí a monitorovací metody v životním prostředí.

5.Bezpečnost potravin. Půda. Zacházení se škůdci.

6.Hodnocení rizik a lidské zdraví.

7. Klima. Klimatické změny. Monitoring.

8.Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Hodnocení vlivu na ŽP.

9.Voda a její znečištění. Hodnocení a monitoring.

10.Odpady. Nízkoodpadové technologie.

11.Hluk. Infrazvuk. Ultrazvuk. Vibrace. Měření a hodnocení.

12.Elektrická a magnetická pole. Ionizující záření. Měření a hodnocení.

13.Teplo. Tepelná pohoda. Světlo. Světelná pohoda. Měřicí a monitorovací systémy.

14Jaderná energetika. Environmentální projekty. Zápočtový test.

Osnova cvičení:

1.Měření kouřových plynů.

2.Měření elektrostatických polí reziduálních nábojů.

3.Stanovení těžkých kovů ve vodě z vodovodního rozvodu.

4.Měření rozptylových magnetických polí průmyslového kmitočtu v interiérech.

Venkovní měření

5.Měření indukovaných střídavých elektrických proudů technického kmitočtu v tělech exponovaných osob pod vedením vysokého napětí.

6. Měření hustoty tepelného toku z aktivního povrchu skládky.

7.Měření elektrické a magnetické složky slunečního záření.

8.Demonstrace vlivu částečně polarizovaného slunečního záření na ŽP.

Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti zejména do oblastí ve kterých budou působit elektrotechničtí inženýři.

Studijní materiály:

Miller, G.T., Spoolman S.: Living in the Environment 20e. ISBN: 978-0-357-14220,  2021

Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN13: 9780321811295, 2014

Myers N., Spoolman S.: Environmental Issues and Solutions. ISBN-13:978-1-4354-6232-8, 2014

Europe's environment - The fourth assessment

Haberle G.: Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany, 2000

Report on the Environment of the Czech Republic, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Prague, 2020.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=6675
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C3-337
Potocký Š.
Bálek R.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:B2-418
Potocký Š.
Bálek R.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B2-419
Potocký Š.
Bálek R.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B2-419
Potocký Š.
Bálek R.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř
místnost T2:B2-418
Potocký Š.
Bálek R.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laboratoř

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5847906.html