Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Akustické aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A5M02AKA KZ 4 2P+2L
Garant předmětu:
Ondřej Jiříček
Přednášející:
Ondřej Jiříček
Cvičící:
Marek Brothánek, Ondřej Jiříček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět poskytuje přehled aplikací z různých oblastí akustiky. Úvodní část je věnována akustickým měřením, jak základům měření akustických veličin, tak jejich využití pro hodnocení zvukových polí, charakteristiky zdrojů zvuku, stavební a prostorovou akustiku, hodnocení hlukové zátěže a urbanistickou akustiku. Dále jsou na řadě příkladů probírány principy snižování hluku a vibrací včetně aktivních metod. Závěrečná část je věnována psychoakustice a hodnocení kvality zvuku.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M02AKA

Požadavky:

Protokoly o měření, závěrečný test.

Osnova přednášek:

1. Typy zvukových polí, jejich výskyt a vlastnosti.

2. Akustický tlak, jeho měření, zvukoměr, jeho vlastnosti.

3. Vyzařovací charakteristiky zdrojů zvuku

4. Proměnná a impulsní zvuková pole, měření a hodnocení.

5. Metody snižování hluku, základní principy

6. Měření a snižování vibrací.

7. Aktivní metody snižování hluku a vibrací

8. Architekturní akustika, dozvuk a zvuková izolace.

9. Materiály pro prostorovou a stavební akustiku

10. Měření v prostorové a stavební akustice

11. Systém norem v akustice, cejchovací metody.

12. Základy elektroakustiky

13. Studiová technika

14. Hodnocení kvality zvuku

Osnova cvičení:

1. Úvod, decibely.

2. Měření akustického tlaku, zvukoměr.

3. Měření akustického výkonu.

4. Měření frekvenčních a směrových charakteristik zdrojů.

5. Měření doby dozvuku.

6. Měření akustické impedance materiálů.

7. Měření hluku.

8. Měření a analýza vibrací.

9. Studiová technika.

10. Měření parametrů elektroakustických měničů.

11. Výpočty v prostorové akustice.

12. Měření zvukové izolace.

13. Hodnocení kvality zvuku

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Jiříček O., Úvod do akustiky, skriptum ČVUT, 2001

2. Kyncl J., Kolmer F., Prostorová akustika, SNTL, 1982

3. Smetana C. a kol., Hluk a vibrace - měření a hodnocení, Sdělovací technika, 1998

4. Vér, I.L., Beranek, L.L.: Noise and vibration control engineering, John Wiley & Sons, Inc., 2006.

5. Bies D.A., Hansen C.H.: Engineering Noise Control, E& FN Spon, 1997

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M02AKA
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:H1-27
Jiříček O.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Akustická
místnost T2:H1-129
Brothánek M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Akustická učebna
místnost T2:H1-27a
Jiříček O.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Akustická laboratoř
místnost T2:H1-27
Brothánek M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Akustická
místnost T2:H1-129
Jiříček O.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Akustická učebna
místnost T2:H1-27a
Brothánek M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Akustická laboratoř
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1132406.html