Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do elektrofyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP02UEF Z,ZK 4 2+2s
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Přehledový předmět zaměřený na anatomické, fyziologické a fyzikální aspekty vybraných problémů elektrofyziologie. Je určený jak pro posluchače orientované na biomedicíncké inženýrství, tak pro posluchače, kteří v živé přírodě hledají inspiraci pro řešení ryze technických problémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP02UEF

Požadavky:

Vhodná je Fyzika 2, nikoli však nutná.

Osnova přednášek:

1. Mikroanatomie a fyziologie buňky.

2. Dráždivé tkáně. Obecné principy.

3. Nervová tkáň.

4. Svalová tkáň.

5. Vznik, šíření, vedení a snímání vzruchu.

6. Popis šíření elektromagnetických vln ve tkáních.

7. Přehled interakcí elektromagnetických vln se tkáněmi.

8. Architektura CNS.

9. Dráhy CNS.

10. Periferní nervstvo a neuromuskulární spojení.

11. Elektrická aktivita srdce.

12. Přehled elektrofyziologických vyšetření a výkonů.

13.Smyslové orgány: Zrak.

14. Smyslové orgány:Sluch a rovnovážné čidlo.

Osnova cvičení:

1. Iontové kanály a jejich fyzikální popis.

2. Membránový potenciál.

3. Elektrická ekvivalentní schémata, HH model.

4. Akční potenciál neuronů.

5. Akční potenciál myocytů.

6. Vznik a šíření vzruchu.

7. Vedení a snímání vzruchu.

8. EM vlna v anizotropním prostředí.

9. Stimulace a destrukce tkáně.

10. Interpretace elektrofyziologických křivek.

11. Elektrofyziologické metody v neurologii.

12. Elektrofyziologické metody v kardiologii.

13. Smyslové orgány.

14.Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Silbernagel S., Despopoulos A.: Atlas fyziologie člověka. Grada, Praha 2003

[2] Mourek J. :Fyziologie. Grada, Praha 2005

[3] Trojan S.: Lékařská fyziologie, GRADA Avicenum, Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02UEF
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12631504.html