Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BV002ZIP ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Rudolf Bálek, Štěpán Potocký
Přednášející:
Rudolf Bálek, Štěpán Potocký
Cvičící:
Rudolf Bálek, Štěpán Potocký
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Pozornost je věnována základům ekologie, růstu početnosti populace člověka, využívání energie a dalších zdrojů biosféry. Je hodnoceno poškození vody, půdy a ovzduší, zmíněna je i problematika odpadů. Jsou diskutovány vlivy mechanických, elektrických polí a chemických látek na životní prostředí. Probírá se ekonomika, právo a etické aspekty nezbytné k uchování přírody naší Země i pro další generace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD0B02ZIP

Požadavky:

ústní zkouška, případová studie (5 stran)

Osnova přednášek:

1. Přehled stavu ŽP v ČR a ve světě

2. Ekologické zákonitosti. Civilizace na Zemi. Historie. Zátěž prostředí.

3. Lidé a geografie světa. Lidská populace. Zdraví.

4. Průmyslová civilizace. Průmysl, zemědělství, energetika, obchod, doprava.

5. Ovzduší. Znečištění ovzduší. Redukce ozónu. Změna klimatu.

6. Voda, půda a bohatství přírody. Vodní zdroje. Lesy.

7. Strategie trvalé udržitelnosti. Deklarace. Ekonomie ŽP.

8. Hygienické aspekty hodnocení ŽP. Pohyb chemických látek. Potravní řetězce.

9. Zdroje biosféry. Slunce. Tok energie.

10. Odpady. Nízkoodpadové technologie. Skládkování. Spalování. Odsíření.

11. Mechanická pole. Hluk, Vibrace.

12. Elektrická pole.

13. Teplo. Světlo.

14. Ionizující záření.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvýšení ekologické gramotnosti a schopnosti kritického myšlení v oblasti životního prostředí.

Studijní materiály:

1. Bálek R.: Přednášky ŽP

2. Miller, G.T.,Spoolman S.: Living in the Environment 18e. ISBN-13: 9781285197210

ISBN-10: 1285197216, 2015

3. Wright R.T., Boorse D.: Environmental Science: Toward a Sustainable Future, ISBN 0321811291 (ISBN13: 9780321811295), 2014

4. Global Environmental Outlook, GEO4, Environment for Development. UNEP, 2007

5. Europe's environment - The fourth assessment

6. Haberle G.:Umwelttechnik fur Schule und Beruf. Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH&Co.,42781 Haan-Gruiten Germany 2000

7. Kadrnožka J.: Energie a globální oteplování, Nakladatelství VUT IUM 2006

8. von Weizsäcker, E.U., Lovins, A.B., Lovins, L.H.: Faktor 4. MŽP ČR, 1996

Vollmer GmbH&Co., 42781 Haan-Gruiten, Germany

9. Zpráva o ŽP ČR 2014

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+0

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BV002ZIP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T2:B2-48
Potocký Š.
Bálek R.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5848706.html